Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink lausus, et aktsiakapitali suurendamisega tahab pank olla valmis võimalusteks, mis avanevad majanduskasvu pidurdumise käigus ja omada tugevat kapitalibaasi hetkel, mil majandus pöördub taas kasvule.

Coop Pank on olnud alates börsile tulemisest 2019. aastal Eesti kõige kiiremini kasvav pank, näidanud head kasumlikkust kõigi tegutsemisaastate jooksul ja täitnud prognoositust kiiremini investoritele antud lubadused klientide arvu, laenuportfelli mahu ja panga tulemusnäitajate osas. Vaatamata ebakindlusele majanduskeskkonnas näeme kodumaisel pangandusel järjest olulisemat rolli Eesti majanduse vereringe käigus hoidmisel ka järgmistel aastatel. Lisakapitali kaasamise toel saame jätkata Coop Panga ärimahtude kasvatamist , et seeläbi luua eeldused meie aktsionäride investeeringute väärtuse kasvuks,“ selgitas Rink.

Nõukogu teeb aktsionäridele 1. novembri aktsionäride koosolekul ettepaneku emiteerida 7,6 miljonit uut Coop Panga aktsiat, mida võib investorite suure huvi korral suurendada 10,1 miljoni aktsiani. Eesmärk on turult kaasata panga kasvuks ligi 15 miljonit eurot, kuid aktsiate pakkumishinna määramise ja nõudluse selgumise järel saab kaasatavat raha suurendada 20 miljoni euroni.

Pangajuht märkis, et Coop Pank eelistab pakkumise käigus panga tänaseid aktsionäre, kes saavad omandada uusi aktsiad vastavalt oma tänasele osalusele. „Pakkumise hind, ajakava ja muud tingimused avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Töötame selle nimel, et viia aktsiapakkumise läbi veel selle aasta jooksul,“ märkis Margus Rink.

Coop Panga nõukogu nimetab pakutavate aktsiate hinna ja muud tingimused vahetult enne märkimisperioodi algust, kuid teeb 1. novembril toimuvale üldkoosolekule ettepaneku määrata hind alates 1,90 eurost aktsia kohta või sellest kõrgem.

Uute aktsiate märkimisel eelistatakse panga ligi 30 000 praegust aktsionäri, kellele on garanteeritud uute aktsiate omandamise eesõigus vastavalt emissiooni toimumise eel kehtivale osalusele. Eelisõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse vahetult enne emissiooni toimumist.

Coop Panga suurimad aktsionärid Coop koos kohalike ühistutega, Capital Milli gruppi kuuluv CM Capital ja ettevõtja Andres Sonn ning panga juhatuse liikmed on andnud garantii märkida uusi aktsiaid emissiooni baasmahust ligi 60% ehk kogumahus vähemalt 8,5 miljonit euro eest.

Alates 2022. aasta algusest on Coop Panga aktsia langenud ligi 23% ning maksab 2,266 eurot.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 136 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Märkimise eesõigust omavate aktsionäride ring fikseeritakse 15. novembril Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 14.november 2022.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid