Ettevõte pakub aparatuuri hoonete ja teede ehituseks, kaevandustesse ning militaar-, turva-, keskkonna- ja muudesse valdkondadesse. Aja jooksul on täidetud mitmete strateegiliselt oluliste organisatsioonide ja asutuste hankeid: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Eesti Energia, Maanteeamet, Keskkonnainspektsioon, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tartu Ülikooli Kliinikum ja mitmed muud.

Eesmärgile pühendumine ja paindlikkus arendustöös

Englo pakub laias valikus eriotstarbelisi detektoreid, indikaatoreid, mõõteriistu ja muid seadmeid, samuti seiresüsteeme keskkonna parameetrite registreerimiseks ja jälgimiseks. Ettevõtte originaaltooteid hinnatakse funktsionaalsuse, kompaktsuse ja kasutuslihtsuse tõttu. Kasutaja saab seadmeid vajadusel kiirelt ja täpselt ümber seadistada ning seadmetega opereerimiseks piisab enamasti ühest inimesest. Militaarvaldkonnale pakutakse lõhkamismasinaid ja liinitestreid, dosimeetreid ja radioaktiivse kiirguse mõõteseadmeid, sõidukite ülesõidu andureid territooriumi kaitseks ning metalliotsijaid. Teede- ja tsiviilehituses kasutatakse mitmeid Englo arendatud mõõteseadmeid, näiteks teekatte kandevõime, kallete ja tasasuse, teekatendi augu sügavuse ja veetaseme mõõdikuid, kaldeandureid teehöövlile ja buldooserile, kuid ka liikluse loendureid, parkimisandureid ja järelevalve süsteeme.

Jaanus Trolla katsetab droonide kaugtuvastuse seadet BAT-1

Pea pool toodangust eksporditakse Euroopasse ja mujale üle maailma. Sihtriike on Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aasias ja Aafrikas. Englo tooteportfellis on ligi 50 unikaalset konstrueeritud toodet 12 tootekategoorias, mida meeskond on valmis nii tootma kui ka kliendi vajadustele vastavalt kohandama ja arendama. Mitmetele seadmetele on aja jooksul loodud järjest uuendatud ja täiendatud mudeleid. Englo intelligentsed elektromehaanilised tooted on spetsiifilised ja pikaealised. Ettevõte teostab seadmete regulaarset hooldust ja kalibreerimist ning vajadusel ka remonti. Seepärast on oluline tihe kontakt ja konstruktiivne koostöö püsiklientidega. Mitme firmaga on kujunenud välja pikaajaline ühistöö seadmete testimiseks, et tagada kontroll aparatuuri töökindluse ja mõõtetulemuste täpsuse üle praktilistes tingimustes.

Ettevõtet on korduvalt tunnustatud kliendi vajadustest lähtuva paindliku lähenemise eest, mis loob murrangulisi lahendusi. „Englo edu on tulnud sellest, et me ise tegeleme kogu tootmisahelaga: nii arenduse, detailide konstrueerimise, valmistamise, koostamise, katsetamise kui ka turustamise, järelteeninduse ja koolitamisega. Eesmärk on turule vajalike seadmete väljatöötamine ja tootmine, olles kliendisõbralik ja koostööaldis. Me ei piira oma tegevust kindlale kitsale suunale, vaid püüame maksimaalselt klientide vajadustele vastu tulla,“ selgitab ettevõtte tegevjuht Karin Punning.

Targa majanduse pioneer

Eesti on odava allhankemaa staatusest tasapisi väljumas ja aina enam ressurssi suunatakse innovatsiooni ja arendustegevusse ehk targa majanduse loomisse. Tööstuse ja tehnoloogia areng võtab paraku oma aja – nagu ka usalduse ja hea renomee loomine – ning seepärast ei ole Ida-Euroopa veel jõudnud oma toodanguga suurt turgu ja tuntust koguda.

„Englo tehnika- ja majanduspoliitika on olnud firma esimestest päevadest alates kirjeldatav nii: ei allhankele ja vahendamisele, ära peab elama oma originaaltoodangust! Raske ta ju oli, eriti algusaastatel, kuid seetõttu on Englo kindlasti üks kohalikest pioneeridest, kes on maailma turul oma selge niši leidnud,“ selgitab tegevjuht. Järjepideva ja turu nõudlusele kohaneva arendustööga ning aastakümnete jooksul kogunenud kogemuste ja oskusteabega on saavutatud Eestis oma valdkonnas liidripositsioon. Ettevõtte aparatuur on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline nii töökindluse, jõudluse, funktsionaalsuse kui ka hea hinna ja kvaliteedi suhte tõttu. Englo toodangut usaldatakse ja kliendid jagavad julgelt heal kogemusel põhinevaid soovitusi.

Fookus on tootearendusel ja uutele turgudele laienemisel

Arenguplaanides on ettevõtte tootmisefektiivsuse ja -jõudluse suurendamine. Olulise kasvuhüppe tegemiseks sai Englo arenguprojekti raames EASi vahendatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetuse, mis moodustas ligi 45% kogu projekti maksumusest. Äsja lõppenud projektiperiood vältas pea kolm aastat ja eesmärkide hulgas oli uute toodete väljatöötamine, seadmepargi laiendamine, personali värbamine ja koolitamine, infosüsteemi väljaarendamine ning turundus- ja müügistrateegiate väljaarendamine ja rakendamine, firma tuntuse ja käibe kasvatamine.

Seadmete tutvustamine EDEX 2022 näitusel Kairos

Ettevõtte kasvuplaanidest lähtuvalt osaletakse olulistel rahvusvahelistel ja piirkondlikel messidel, et tutvustada seadmeid, luua otsekontakte klientidega ning jälgida uusi trende. „Kõige eksootilisem koht, kus oleme messil osalenud, oli Saudi Araabia Kuningriik. Võtsime osa pealinnas Ar-Riyāḑis toimunud rahvusvahelisest militaarnäitusest WDS 2022. Sellel messil sai meile osaks eriline au: meie boksi väisas üks saudide arvukaist kroonprintsidest. Vast oli visiidi üheks põhjuseks see, et meie infomaterjal oli esitatud araabia keeles. Ja samal ajal oli minu hääl täiesti ära, ilmselt istus liiv minu häälepaeltel, kuna Ar-Riyāḑis kestis mitu päeva tugev liivatorm,“ jagab Karin Punning meeldejäävat kogemust.

Vaata salvestust: Englo toodete tutvustus (ERR)

Jaga
Kommentaarid