Ettevõte emiteerib kuni 120 000 lihtaktsiat õigusega suurendada pakkumist ülemärkimise korral 210 000 aktsiani. Bercmani juhatuse liikme Mart Suurkase sõnul on ettevõttel plaan kaasata avalikult 360 000 eurot (ülemärkimise korral kuni 630 000 eurot), sealjuures on viiendik kaasatavast summast juba kaetud Bercmani juhtorganite liikmete ja suuremate aktsionäride märkimisgarantiiga.

Aktsia hinnaks on 3 eurot, mis on praegusest börsihinnast ligi 9% odavam.

„Otsustasime nõukogu ja juhatusega juba algselt aktsiate pakkumist kavandades, et panustame märkimisel seekord ka ise. Meie eesmärk oli umbes 20% ise katta ning 80% turult avalikult kaasata,“ ütles Suurkask omanike otsusest rääkides.

Bercmani kodulehel oleva ettevõtte kirjelduse dokumendi kohaselt plaanitakse kaasatavat raha kasutada nii uutele turgudele laienemise kiirendamiseks kui Nutika Ülekäiguraja seadme uuemate funktsionaalsuste täiendavaks arenduseks.

Alates 2022. aasta algusest on ettevõtte aktsia langenud ligi 60%. Tugevalt on langenud ka teised First North alternatiivturul noteeritud ettevõtted, mida peetakse välisrahast sõltumise ning kahjumite tõttu riskantsemaks.

„Toimetame praegu põnevate arengute tuules,“ lausus Suurkask, kelle juhitav ettevõte äsja septembris teatas nii Kreekas kui Suurbritannias edasimüügipartneritega lepingu sõlmimisest riigisiseseks laienemiseks. Uusi turgusid, mille suunas nutikate ohutussüsteemide arendaja hetkel liigub, on rohkem, teiste hulgas Soome, Poola, Hispaania, Itaalia ja Belgia, kui nimetada mõned. „Soovime jätkata hoogsat kasvu, jõudmaks võimalikult kiiresti paljude inimesteni, et süsteemselt liiklust ohutumaks muuta ja liikluskeskkonda tulevasteks muutusteks ette valmistada,“ rõhutas Bercmani juhataja, kes ettevõtte visioonina on sõnastanud eesmärgi saada eelistatuimaks partneriks targa linna lahenduste arendamisel maailmas.

AS-i Bercman Technologies aktsiate pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 4. oktoobril 2022 kell 10.00 ning lõpeb 14. oktoobril 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi). Pakutava aktsia hind on 3 eurot, millest 0,10 eurot on aktsia nimiväärtus ja 2,90 eurot ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid ning investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga. Pakkumise tulemused avalikustatakse 17. oktoobril ning esimene uute aktsiatega kauplemise päev on eeldatavalt 28. oktoobril.

Just arendamisel olevad nutika ülekäiguraja uued funktsionaalsused on need, mis pakkumise tulust plaanide kohaselt suurema osa saavad, sest samaaegselt laienemisega Euroopas on arendustiimil töös nutika ohutussüsteemi jätkuarendused. „Näiteks on ülioluline, et meie ülekäiguraja seadmed suudaksid kohaneda mikromobiilsuse kiire kasvuga kaasnevate vajadustega,“ tõi Suurkask kergliikurite liikumiskiirusele viidates välja.

Varasematest nutika ülekäiguraja funktsioonidest selgelt eristuva arendusena hakkab Bercman aga ülekäigurajale juurde arendama sõidukivälist eCall-i lahendust, mida Suurkase sõnul ettevõttes SurviveCall-i funktsiooniks nimetatakse. „Selle puhul tuvastab süsteem uudse masinnägemise lähenemise abil ülekäiguradadel toimunud liiklejate kokkupõrke ning saadab automaatse hädaabikutsungi otse kõnekeskusesse,“ täpsustas Suurkask.

Nii arendusplaanide kui Bercmani sihtturgude kohta saab põhjalikumat infot Suurkase sõnul pakkumise teabedokumendist. „Ootame nii olemasolevaid kui uusi investoreid turvalisema ja targema linnaruumi rajamise arengutest osa saama,“ lausus Suurkask lõpetuseks julgustavalt.

2022. aasta esimesel poolaastal teenis ettevõte 739 000 eurot käivet ning kahjumiks kujunes 440 000 eurot. IPO dokumentide järgi prognoosis ettevõte tänavu kasumisse jõuda.

Varasemast madalamaks korrigeeritud prognooside järgi teenib ettevõte tänavu 1,8 miljonit eurot käivet ning 2023. aastal 3,1 miljonit eurot käivet.