„Meie peamine soov on kiirendada Eestis taastuvenergia arendamist, uute võimsuste lisandumist, mis aitaks ka hinda alla tuua. See tähendab oluliselt tempokamat riigipoolset asjaajamist, kiiremat planeerimise, lubade väljaandmise ja kooskõlastamise protsessi. RePowerEU annab võimaluse selle rahastamiseks,“ selgitas rahandusminister.

Kogu paketi Eesti-sisest jaotust hakkab valitsus lähinädalatel arutama ning Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on taastuvenergia arenduse kiirendamise kõrval võimalikud suuremad rahastamisotsused seotud energiasäästu investeeringutega tööstusele ja ettevõtetele ning võrgutugevdustega. „Ettevõtete ja tööstuse energiasäästu investeeringud on kogutarbimisele olulise mõjuga. Kuna RePowerEU raha on võimalik kasutada 2026. aastani, tuleb valitsusel enne otsuse tegemist kindlasti läbi kaaluda, millised investeeringud kõige suurema edasimineku ja efekti annavad.“

RePowerEU kogumaht on 20 miljardit eurot. Seda on kavas rahastada EL-i innovatsioonifondi ja liikmesriikide müüdavate CO2 ühikute arvelt. Kokkuleppe peab kinnitama Euroopa Parlament. Eesti peab Europarlamendi aruteludes samuti peamiseks eesmärgiks meie energiainvesteeringute tegemise võimekuste tõstmist.