2032. aasta eesmärk on toota 100% kogu elektri tarbimisest. Utilitase juht Priit Koit märkis, et küsimus on, kas on võimalik seda ambitsiooni ka varem täita. Ta tõi näiteks tuuleparkide rajamise, kus reaalne ehitus võtab aega umbes aasta. Eestis on head tuuleolud, biomass ning vähe inimesi, mis annab rahvusvahelise konkurentsieelise ning aitaks eesmärki saavutada.

Rohetiigri majandustoimkonna juht Jaanus Purga tõi välja, et suureks takistuseks eesmärgi saavutamisel on planeerimisprotsess. Tema sõnul peaks kuulama ettevõtjaid ning neid ka protsessi kaasama. „Ettevõtjad peaksid riigiga moodustama grupi, kes tegevusi ja ettepanekute elluviimist jälgib. Selleks võiks luua näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juurde rühma, kes seda reguleeriks,“ pakkus ta välja ühe võimaluse.