Konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakonna juhataja Külliki Lugenbergi sõnul on tegemist juba teistkordse keelamisega, sest samad ettevõtjad soovisid koonduda ka 2011. aastal ja siis ei andnud konkurentsiamet samuti tehinguks luba.

„Hoolimata postivaldkonna mahtude langusest viimastel aastatel ei ole konkurentsiameti hinnangul põhjendatud anda luba koondumisele, mis oleks kohe kaotanud igasuguse konkurentsi perioodika kojukandeteenuse, ärikirjateenuse ning otsepostisaadetiste edastamise teenuse osas,“ ütles Lugenberg.

AS Eesti Post ja AS Express Post osutavad mõlemad perioodika kojukandeteenust, ärikirjateenust ja otsepostisaadetiste edastamise teenust, seejuures tegutseb AS Express Post suuremates linnades ja nende lähiümbruses. Koondumise lubamise korral oleks AS Eesti Post saavutanud monopoolse seisundi üle kogu Eesti.

Konkurentsiamet kontrollib ettevõtjate koondumisi, mille osaliste eelnenud majandusaasta käive Eestis kokku ületab 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käive Eestis ületab kummalgi 2 000 000 eurot. Koondumise osalise käive arvutatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määrusega nr 68 kehtestatud käibe arvutamise juhendi järgi.