Lisaks plaanib veel 10% tööandjatest palgatõusu järgmise aasta aprillis või mais. Tänavu on põhipalkasid muutnud 76% tööandjatest.

Eelmise aastaga võrreldes oli uuringus rohkem neid tööandjaid, kes ei teadnud veel, kas nad muudavad töötajate põhipalkasid – kui eelmisel sügisel ei olnud palgamuutuse otsust veel teinud 17% tööandjatest, siis tänavu 31%. Teadmatust oli rohkem ka 2017. ja 2018. aastal, mil veerandil tööandjatel ei olnud palkade muutmise plaanid sügisel veel selged.

„Lisaks 43% tööandjatele, kes plaanivad järgmise kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid tõsta, märkis 10% küsitlusele vastanud tööandjatest, et nad plaanivad palkasid tõsta alles järgmise aasta aprillis või mais,“ tõi uuringu tulemustest esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Ta lisas, et nii nagu toimunud palgatõus, puudutab ka kavandatav palkade kasv enamasti kõiki töötajaid ja jääb 9–10% piiresse. Varasematel aastatel on kavandatud palgatõus olnud tagasihoidlikum.

Kadri Seeder selgitas, et võrreldes varasemate aastatega oli uuringus rohkem neid tööandjaid, kelle otsust põhipalkasid muuta või mitte muuta mõjutavad majanduse olukord ja prognoosid, samuti hindade ja elukalliduse muutumine.

„Kuna prognoosid on erinevad ja väga palju on muutuvaid asjaolusid, jälgitakse, mis majanduses toimub. Sellest lähtuvalt muudetakse ka palkasid. Inflatsioon surub palgaootusi üles, samas kasvavad ka ettevõtete muud kulud, mis sunnib hindasid tõstma, kel see võimalik on – seda oli välja toodud ka vabades vastustes,“ kommenteeris tulemusi Kadri Seeder.

Tänavu on põhipalkasid tõstnud 76% tööandjatest

Viimase kuue kuu jooksul on töötajate põhipalkasid tõstnud üle poole (54%) küsitluses osalenud tööandjatest, mida on veidi enam kui möödunud sügisel. Mõned üksikud tööandjad on ka töötajate palkasid langetanud. Kokku on 2022. aastal töötajate põhipalkasid suurendanud 76% tööandjatest, mitmed tegid seda juba aasta alguses jaanuaris, veebruaris või märtsis.

Enamasti on põhipalkade tõus puudutanud kõiki organisatsiooni töötajaid ja jäänud vahemikku 9–10%. Varasematel aastatel on põhipalga tõus jäänud tavaliselt 5–6% ringi.

71% tööandjatest plaanib töötajaid värvata

71% tööandjatest tõi uuringus esile, et vaatamata ebakindlale olukorrale plaanivad nad värvata uusi töötajaid. Eelmisel sügisel plaanis uusi töötajaid värvata 75% küsitlusele vastanud tööandjatest.

Peamiselt tuleneb värbamisvajadus ära läinud töötajate asendamisest, kuid 34% tööandjatest kavatseb luua ka uusi töökohti. Eelmisel sügisel plaanis uusi töökohti luua 37% tööandjatest.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi. Tööandjate küsitluse esmased tulemused põhinevad 398 tööandja tagasisidel, kes annavad tööd umbes 50 000 töötajale üle Eesti. Küsitlusele vastajate seas on ülekaalus suurema töötajate arvuga organisatsioonid.