Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni (ITUC) peasekretäri Sharan Burrow sõnul on alates 2005. aastast töötajate tootlikkus maailmas kasvanud 37%, kuid sellest tulenevat majanduslikku kasu ei jagata töötajatega, kes toodavad kaupu ja teenuseid, millega see edu on saavutatud. „Lõhe rikaste ja vaeste vahel süveneb, seetõttu vajab maailm õiglast palka koos tõhusa ja laiapõhjalise sotsiaalkaitsega,“ lisas Burrow.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel sõnas, et trendina on näha töökohtade polariseerumist: „Tööturu ühes otsas on kõrgelt tasustatud töötajad, kes sõidavad meelsasti odava taksoga ja tellivad kodus kokkamise asemel toidu kulleriga uksele, teises otsas inimesed, kes seda teenust pakuvad. Klassikalises mõttes keskmisi töökohti jääb äärmuste arvelt vähemaks.“

„Arenguseire Keskuse andmetel teenis eelmisel aastal Eestis platvormitööga üle poole oma sissetulekust üle 10 000 töötegija ning see number kasvab. Paraku ei ole need ametid täna kaetud ei tööõiguse garantiide ega sotsiaalkindlustuse skeemidega,“ selgitas Toomel.

Viimase ITUCi majandus- ja sotsiaalpoliitika ülevaate järgi on just mitteametlike ja uute töövormidega töötajad kõige suurem riskigrupp ning inimeste toimetuleku tagamiseks ja majanduse kestlikuks arenguks on vaja tänased skeemid üle vaadata. Samu trende kinnitavad ka Eestis läbiviidud uuringud.

Õiglane töötasu arvestab töötaja loodud väärtusega, tagab töötajale ja tema perele elamisväärse toimetuleku ning arvestab võrdsuspõhimõtteid – sarnase töö eest makstakse töökaaslastele, sh meestele ja naistele ühesugust palka.