2022. aasta kolmandas kvartalis (juuli-september) on lisanud elektritootmist 1621 tarbimiskohas (kokku võimsusega 52 MW). 2022. aastal kokku (üheksa kuu jooksul ehk perioodil jaanuar-september) on Elektrilevi võrku lisandunud elektritootmist ligi 3800 tarbimiskohas, võimsusega 111,7 MW.

„Valitsuse otsus eraldada riigieelarve strateegiasse Elektrilevile 49 miljonit eurot aitab kindlasti kiirendada väiksemate tootmisseadmete võrguga liitumist ja alandada liitumiste hindasid. Kolmandas kvartalis nägime taas rekordilisi elektritootja liitumiste mahte. Kõige rohkem taotlusi esitati meile septembri kolmandal nädalal, kus tuli pea 650 liitumistaotlust. Sügisest võib märgata liitumistaotluste arvu langustendentsi. Soovitame huvilistel just sügistalvisel perioodil enda taotlused meile esitada, et uueks päikeseliseks perioodiks kevadel juba valmis olla,“ kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

2022. aasta III kvartalis esitati Elektrilevile 5459 elektritootja liitumistaotlust, mida on 4345 taotlust rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

III kvartalis esitatud 5459 liitumistaotlust jagunesid järgmiselt:

  • üle 15 kW elektritootjad: 1006 taotlust ja koguvõimsus 310,3 MW;

  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 4453 taotlust ja koguvõimsus 54,5 MW.

Elektritootja liitumislepinguid sõlmiti III kvartalis 1846. Sealhulgas:

  • üle 15 kW elektritootjad: 165 lepingut ja koguvõimsus 97,8 MW;

  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 1681 lepingut ja koguvõimsus 20,1 MW.

III kvartalis valmis võrguühendus kokku 1830 elektritootjale. Sealhulgas:

  • üle 15 kW elektritootjad: 173 tükki koguvõimsusega 41,2 MW;

  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 1657 tükki koguvõimsusega 19,2 MW.