„Nii Inkoo kui Paldiski veeldatud maagaasi terminalide teenindamiseks vajaliku taristu ehitamine liiguvad graafikus. Pikkade arutelude ja analüüside tulemusena võib järeldada, et Gasgridi renditava ujuvterminali Soome viimine on muutunud julgeolekuolukorras mõistlik ning seejuures oleme kokku leppinud, et see peab tagama nii Eesti kui Soome gaasivarustuse võrdsetel tingimustel,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Soome majandusministri Mika Lintilä sõnul on terminali paiknemine Soomes oluline nii energiajulgeoleku kui ka BalticConnectori läbilaskevõime seisukohalt. „Terminali asumine Inkoos võimaldab Soomel käivitada ja pakkuda ühisele elektriturule 600 megavati jagu gaasielektrijaamade tootmisvõimsust, mis parandab varustuskindlust kogu piirkonnas, sealhulgas Eestis,“ rääkis Lintilä.

Ka Soome minister rõhutas, et mõlema riigi tarbijad saavad LNG-terminali olemasolust kasu hoolimata selle asukohast. „Nii Eesti kui ka Soome gaasimüüjaid kohtleb LNG-ujuvterminali operaator võrdsete tingimuste järgi. Eeloleva talve varustuskindluse riskide maandamiseks oleme valmis kehtestama ka lisareeglid, et kindlustada gaasi võrdne jõudmine just Eesti ja Soome tarbijatele,“ kinnitas Lintilä.

Lepitakse kokku võrdsetes võimalustes

Soome ja Eesti töötavad koos välja reeglid, mille alusel tagatakse gaasitarnijatele juurdepääs terminalile. Täna lepiti kokku, et reeglite väljatöötamist tuleb kiirendada, et gaasimüüjad saaksid hakata võimalikult kiiresti terminali gaasi tellima.

Ministrid toonitasid ka, et kuna BalticConnector tagab mõlema riigi gaasi varustuskindluse, siis pole kummalgi poolel õigust ega kavatsust selle kasutamist ühepoolselt piirata.

Minister Riina Sikkut lisas, et Paldiskisse rajatava taristu valmimine on energiajulgeoleku seisukohast igal juhul ääretult oluline. „Praeguses pingelises geopoliitilises olukorras on vajalik riske võimalikult palju maandada ning meie jaoks on oluline, et Eestisse rajatud taristu loob võimaluse, et saame vajadusel ujuvterminali ka Eestisse tuua,“ tõdes ta.

LNG-ujuvterminal peaks plaani järgi tööd alustama selle aasta lõpus. Soome võrguhaldur Gasgrid Finland sõlmis selleks kümneaastase rendilepingu laevale Exemplar, mille aastane taasgaasistamise võime on 35 teravatt-tundi.