„Pikalt läbi räägitud otsus toob kõige rohkem raha juurde kahte olulisse valdkonda – energiasäästu ja teadmusmahukama Eesti arendamisse. Ootasime Eestis seda otsust juba kannatamatult,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

„Korterelamute energiasäästu investeeringuteks on Eestil võimalik kasutada heakskiidetud kava järgi 366 miljonit eurot. Toetust saavad ka ettevõtete ressursitõhususe investeeringud, aga ka näiteks tervishoiuasutuste energiatõhusus, konkreetselt Kuressaare ja Narva haigla,“ lisas Pentus-Rosimannus.

Toetuste kasutamisel saab olema kuus eesmärki: nutikam, rohelisem, ühendatum, sotsiaalsem, inimestele lähedasem Eesti ja õiglane üleminek Ida-Virumaal keskkonnasäästlikumaks tulevikuks. „Uue eelarve perioodist on 1,5 miljardit mõeldud just rohepöörde toetamiseks, umbes pool rahast läheb teadmusmahukate projektide toetamiseks,“ lisas rahandusminister.

Fookuses Ida-Virumaa

Olulise panuse rohepöördesse annavad ka õiglase ülemineku fondi abil tehtavad investeeringud Ida-Virumaal. „Fondi abil suuname Ida-Virumaale täiendavad 354 miljonit, mis aitavad meil luua uusi töökohti ja mitmekesistada ettevõtlust maakonnas, millele avaldavad meie kliimaeesmärgid kõige suuremat mõju,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman.

„See raha on hädavajalik seemneraha Ida-Viru laiemaks muutuseks ja tuleviku kindlustamiseks väljapool põlevkivisektorit. Ideid ja potentsiaali Ida-Virus on, nüüd saabub tänu suurele rahasüstile aeg neid ideid realiseerima asuda. Siiani ammutasime energiat piirkonna edendamisel maapõuest, nüüd peab üha enam vajaminev energia tulema inimestest.“

Minister tõi välja ka õiglase ülemineku juhtkomisjoni, partnerite ja kogukonna esindajate panuse õiglase ülemineku kava koostamisel. „Kohalik kogukond ja ettevõtjad ootavad õiglase ülemineku fondi meetmete avanemist,“ ütles minister Solman. „Neil on suur soov ja tahe viia ellu suuri muutusi ning see on õige suund nii piirkonna arengu kui ka sealsete noorte tulevikku silmas pidades.“

Toetatakse ka haridust

Rohepöörde kõrval on uuel rahastamisperioodil fookuses ka teadus-, arendus- ja innovatsioonivõimekuse kasvatamine. Kokku 740 miljoni euro eest plaanitakse rahastada eelkõige Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevust, innovatsioonivõimekuse kasvu ja digitehnoloogiate arendamist. Tähtsal kohal on ka investeeringud inimestesse – 681 miljoni ulatuses toetakse koolivõrku, oskuste arendamist ja tööturuteenuseid, panustatakse pikaajalise hoolduse kvaliteeti ja kättesaadavusse ning investeeritakse tervishoiutaristusse ja -teenustesse.

Uued toetusmeetmed on järjest avanemas. Avatud on taotlemine näiteks ettevõtete suurinvesteeringuteks Ida-Virumaal, samuti on juba käimas ehitustööd Pärnu-Uulu 2+2 maanteelõigu rajamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid