Hetkel omab LHV Bank Northis finantsinvesteeringuna 9,3% suurust osalus.

Bank North sai Ühendkuningriigi finantsjärelevalvelt pangalitsentsi piirangutega, mille järel sisenes ettevõte 2021. aasta III kvartalis nn mobiliseerimisfaasi. See faas kestab tavapäraselt 12 kuud, mille jooksul on uutel pankadel võimalik lõpule viia organisatsiooni rajamine ja panga täielik kapitaliseerimine. Hoolimata arvestatava mahuga laenunõudlusest, ei võimaldanud viimasel ajal vähem aktiivseks muutunud kapitaliturud Bank Northil nõutud aja jooksul kaasata piisavas mahus kapitali, mistõttu tegi ettevõte 30. septembril 2022 otsuse algatada ettevõtte likvideerimisprotsess.

LHV Groupi jaoks tähendab Bank Northi tegevuse lõpetamine senise finantsinvesteeringu täiendavat 2,2 miljoni euro suurust allahindlust septembris.

Äritegevuse ostutehing hõlmaks laenuportfelli mahus ligikaudu 17,9 miljonit naela, 20 töötajat, kliendisuhete ja laenuportfelli juhtimiseks mõeldud infotehnoloogia süsteemi ning koostöösuhteid laenumaakleritega. Tehingu hinnaks on 110% laenuportfelli väärtusest tehingu hetkel. Tehing plaanitakse lõpule viia käesoleval kuul ja LHV UK plaanib tehingut finantseerida olemasolevatest omavahenditest ja ei vaja lisakapitali.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul on ettevõtete finantseerimine on olnud LHV Groupi põhitegevus alates LHV Panga loomisest. „Bank Northi senine tegevus tõestas, et ettevõtete laenude nõudlus Ühendkuningriigis on tugev ning lihtsa ja kiire otsustusprotsessiga on võimalik kasvatada laenuäri ka uuel turule tulijal. Bank Northi tugevusteks on olnud konkurentidest kiirem laenuprotsess, kohalik fookus ja suurepärane suhe laenumaakleritega. Ettevõtete laenuäri ühtib LHV UK strateegia ja äriplaaniga, mis näeb ette senise tegevuse laiendamise järgmisena ettevõtete laenuturule, võimaldades seniseid plaane oluliselt kiirendada. LHV UK plaanib jätkata müügiga läbi olemasolevate maaklerite, samuti plaanib LHV UK jätkata füüsilise kliendikontoriga Manchesteris. Ühendkuningriigis ei ole LHV suuruse panga jaoks küsimus mitte laenunõudluses, vaid nõudluse rahuldamiseks piisava kapitali olemasolus.“