EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli septembri lõpu seisuga 21,61 eurot, suurenedes septembris 0,7%. Sellest hoolimata kaupleb aktsia alla oma puhasväärtuse. Kui eile kauplemine lõppes, oli aktsia hinnaks 19,5 eurot.

Septembris teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1,13 miljonit eurot, mis jäi samasse suurusjärku kui kuu varem. Fondi konsolideeritud septembrikuu EBITDA (kulumi eelne kasum) oli 1,02 miljonit eurot, mis on peamiselt seoses madalamate turustuskuludega, avaldati börsiteates.

2022. aasta üheksa kuu jooksul on fond teeninud kokku 10 miljonit eurot üüritulu (13% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil) ning 8,82 miljonit eurot EBITDA-d (samuti 13% rohkem kui eelmisel aastal), s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta 9 kuu jooksul, suurenes sellel aastal võrreldes eelmise aastaga 8% võrra.

Fond on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 4,623 miljonit eurot, s.o 22% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Arvestuslik potentsiaalne brutodividend, tuginedes fondi dividendipoliitikale, on käesoleva aasta kolme kvartali põhjal 72,91 senti aktsia kohta, samas kui möödunud aastal samal ajal oli 57,24 senti aktsia kohta.

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud omakapital oli septembri viimase päeva seisuga oli 103,066 miljonit eurot. Aasta varem oli 96,914 miljonit eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid