EL-i komisjon vastab riigiabi ajutise kriisiraamistiku muutmisega ettevõtjate ühenduste kasvavatele kaebustele, kes nõuavad rohkem riigiabi, et vältida ettevõtete sulgemiste lainet. Muudetud raamistik tuleb ajal, mil liikmesriigid ja komisjon muretsevad, et Saksamaa viimane kuni 200 miljardi euro suurune toetuspakett, mille eesmärk on kaitsta Saksamaa ettevõtteid ja kodumajapidamisi energiahindade tõusu eest, võib ühtsel turul kahjustada võrdseid tingimusi.

Peamised muudatusettepanekud käsitlevad reguleerimisala laiendamist äriühingutele, kellel on probleeme lahendatavusega, EL-i liikmesriikidelt saadava abisumma suurendamist ning suuremat keskendumist äriühingute toetamisele energia säästmisel.