Eestis on pensionisüsteem üles ehitatud kolmele sambale. Esimese samba ehk riikliku vanaduspensioni eesmärk on tagada pensionärile igakuine sissetulek, millega peaks hakkama saama. Praegu on vanaduspensioni suurus keskmiselt 595 eurot.

Lisaks riiklikule vanaduspensionile (1. sambale) on olemas kogumispensionid (2. ja 3. sammas). Kogumispensionid annavad kindlustunde, et pensionärina saate paremini hakkama, sest sissetulekud on suuremad kui vaid riikliku vanaduspensioniga.

Pensioniikka jõudnuna saate valida, kas soovite oma kogumispensionisse kogunenud pensioni ühekordse maksena välja võtta, saada tulevikus fondipensioni või kindlustuspensioni. Siinkohal tasub teada, mis nende valikuvariantidega kaasneb.

Kindlustuspensioni puhul on võimalik valida kas eluaegne või tähtajaline pension. Mõlemal juhul garanteeritakse kindla summa väljamaksmine, mis annab pensionärile turvatunde, et ta saab igas kuus arvestada konkreetse rahasummaga. Eluaegse pensionilepingu puhul on kindlustusseltsil kohustus maksta pensioni kuni pensionäri elu lõpuni. Tähtajalise pensionilepingu korral tehakse väljamakseid kokkulepitud perioodi lõppemiseni. Siinkohal tasub teada, et erinevalt fondipensionist mõjutavad pensioni suurust mitte ainult lepingutasud ja lisanduv tootlus, vaid ka statistika eeldatava eluea kohta. Näiteks kui 65-aastane inimene, kellel on kogunenud 15 000 eurot, vormistab täna Compensa Elukindlustuses tähtajalise kindlustuspensioni 15 aastaks, on talle iga kuu garanteeritud 95,67 eurot. Seega makstakse talle kokku pensionitena 17 220 eurot.

Tähtajalise ja eluaegse kindlustuspensionilepingu saate teha ainult Compensa Elukindlustuses. Lepingu sõlmimisel kooskõlastatakse teiega regulaarse pensionimakse garanteeritud suurus, väljamaksete sagedus (kord kuus või kvartalis) ja soovi korral lisatakse garanteeritud periood. Pensionärile endale makstakse pensioni vastavalt lepingule kas tähtaja lõpuni või kuni tema surmani olenemata garanteeritud perioodi valimisest, kuid garanteeritud periood annab lisavõimalusi – näiteks võtta vajadusel välja pensioni ettemaksena. Lisaks saate määrata soodustatud isiku, mis tagab selle, et teie surma korral makstakse pensioni edasi teie määratud isikule kuni garanteeritud perioodi lõpuni.

Fondipension, mille saate sõlmida pankades, on alati tähtajaline. Teie fondiosakute arv jagatakse soovitud perioodi pikkusega ja igas kuus makstakse välja vastavate osakute väärtus. Kuna osaku väärtus on igas kuus erinev, siis on ka kättesaadava pensioni suurus iga kuu erinev – kui osakute hinnad kasvavad, siis pension suureneb. Kui aga osaku väärtus väheneb, siis on ka kättesaadav pension väiksem. Tasub meelde jätta, et fondipensioni suurust mõjutab kõik majanduses toimuv, sealhulgas ka majanduskriisid.

Suurim erinevus kindlustuspensioni ja fondipensioni vahel

  • Kättesaadava pensioni suurus – kindlustuspensioni puhul saab pensionär arvestada konkreetse summaga, mis on alati garanteeritud. Fondipensioni suurus on igas kuus erinev, sest see sõltub osakute väärtusest konkreetsel kuul.

  • Pärimine – kindlustuspensionile on võimalik lisada pärimisvõimalus ja määrata soodustatud isikud. See on võimalus, mitte kohustus, ja soodustatud isik ei pea olema seadusjärgne pärija. Fondipensioni puhul on kasutamata jäänud fondiosakud automaatselt pärandvara.

Kui soovite saada tähtajalist pensioni, siis saate selle sõlmida kas Pensionikeskuses fondipensionina või Compensa Elukindlustuses tähtajalise garanteeritud pensionilepinguna. Kui teie jaoks on oluline turvatunne või et pensioni väljamaksed oleksid eluaegsed, tasub pöörduda Compensa Elukindlustuse poole.

Kuna inimeste soovid on erinevad, siis lisainfo saamiseks ja enda jaoks parimate valikute väljaselgitamiseks on mõistlik konsulteerida oma ala spetsialistiga. Helistage julgelt ja küsige lisainfot telefonil 610 3000 või broneerige aeg nõustamisele aadressil www.compensalife.ee. Lisainfo küsimine ei kohusta teid lepingut sõlmima, kuid annab võimaluse aru saada enda võimalustest. Compensa Elukindlustuse kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Nõustamine on kõigile tasuta.

Finantsteenuse pakkuja on Compensa Life Vienna Insurance Group SE.

Palume tutvuda enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustustingimustega www.compensalife.ee ja pidada vajadusel nõu spetsialistiga telefonil 610 3000.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse tingimustega või konsulteerida spetsialistiga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid