Üle poole rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise teadetest on esitanud krediidiasutused. Seaduse järgi peavad sanktsiooni kohaldama ja sellest teatama kõik Eesti füüsilised ja juriidilised isikud, sh eraõiguslikud ettevõtjad, advokaadid, notarid, registripidajad.

Rahapesu Andmebüroo hindab igapäevaselt kohaldatud meetmete õiguspärasust. Samuti väljastatakse taotluse alusel lube sanktsiooni jõustavas õigusaktis võimaldatud eranditeks. Külmutatud vahendite kogumahtu mõjutavad erandite kasutamine ning laekumised sanktsioneeritud osapooltele, et katta erandiga võimaldatud tehinguid.

„Pool aastat tagasi, mil sõda Ukrainas oli kestnud üks kuu, oli finantssanktsiooni õiguspäraselt kohaldatud kogumahus ligi 1,7 miljonit eurot. Tänase hetkeseisuga on külmutatud ligi 20,8 miljonit eurot, mille sees ei ole nõudeid ega saamata jäänud tulu. Külmutatud vahendite kasvu taga on vahepealsel ajal sanktsiooni nimekirja lisatud oligarh ning juba nimekirjas olnud isiku osas täiendavate majandusressursside tuvastamine. Nende kahe oligarhiga seotud ettevõtete majandusressursid moodustavad täna 95% kõikidest külmutatud vahenditest,“ rääkis Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.

„Sanktsiooni nimekirju kehtestab Euroopa Liit. Statistika külmutatud majandusressurssidest hõlmab tehinguid, millest on Rahapesu Andmebürood teavitatud. Statistika avaldamisel tuleb hinnata, kas külmutatud majandusressursid (ehk peamiselt tehingud) kuuluvad endiselt kinnipidamisele või tuleb need muutunud omandi- või kontrollisuhete tõttu vabastada. Seetõttu on käesoleva statistika ja finantssanktsiooni piiranguga kaetud ettevõtted esitatud selle hetke seisuga ning võivad juba homseks olla midagi muud,“ lisas Mäeker.

Tulenevalt ELi määrustest ja nende lisadena toodud sanktsiooni subjektide nimekirjadest on Eestis piiratud Viatcheslav Kantoriga seotud järgmiste ettevõtete vahendeid: DBT AS, Capco Holdings Ltd, Rainbee Holdings Ltd, Baltic Cargo Survey OÜ, Opansa Enterprises Ltd, Seatrader Agency OÜ, Acron Switzerland AG, North Atlantic Potash Inc, Balttrans LLC; ning Andrey Melnichenkoga seotud ettevõtete vahendeid: Eurochem Trading GMBH, Eurochem Group AG, Eurochem Terminal Sillamäe OÜ, Eurochem Antwerpen.

„Mõlema sanktsiooni subjektiga seotud ettevõtetele on Rahapesu Andmebüroo väljastanud lube erandiks, mis võimaldavad tagada kemikaalide ohutu käitlemise ning seeläbi inimeste ja keskkonna ohutuse, ning me jätkame laekuvate taotluste läbivaatamist,“ selgitas Matis Mäeker.

Teised ELi sanktsiooni nimekirja kantud isikud, kellega seotud ettevõtete vahendeid on külmutatud, on: Aleksei Mordastšov (TT Baltics SIA, Severstal Distribution SIA) ja Aleksei Netšajev (Faberlic Europe sp. Z o.o., Faberlic Baltija SIA). Lisaks on külmutatud Promsvjazbank’i ja VTB Banki vahendeid.

Euroopa Liit on alates 2014. aastast kehtestanud piiravad meetmed 1236 isiku ja 115 üksuse suhtes, kes on otseselt või kaudselt õõnestanud Ukraina suveräänsust või territoriaalset terviklikkust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid