Inimese ja ettevõtjana kasvamegi kõige rohkem enda mugavustsoonist välja astudes ja see on hetk, mil hakkab aset leidma nii inimese enda kui ka ettevõtte areng.

Eestis on ettevõtte asutamine tehniliselt tehtud väga lihtsaks ja igaüks saab sellega hakkama. Küll aga on oluline ka see osa, mis jääb ettevõtte registreerimisele eelnevasse perioodi ehk äriidee leidmine ja äriplaani koostamine. SEB korraldas alustavate ettevõtjate seas uuringu ja näiteks olulisematest toetusliikidest, mida ettevõtlusega alustajad vajaksid, tõi kolmandik (35%) vastanutest välja abi praktilistes ja bürokraatlikes protsessides, näiteks ettevõtte registreerimine.

Samuti peetakse väga kasulikuks ka juba ettevõtte loonud inimeste nõuandeid. Soovitan julgelt suhelda oma tutvusringkonnas olevate ettevõtjatega, kes on antud teekonna läbinud ning oskavad kindlasti hea nõuga aidata. Lisaks on rohkelt materjali leitav ka internetist.

SEB uuringust selgus, et peale teadmiste ja kogemuste olulisuse nimetas 59% vastanutest ettevõtlusega alustamist toetavate teguritena soodsaid finantstingimusi ja rahalist tuge. Siinkohal tulebki rõhutada, et läbimõeldud äri- ja tegevusplaan võimaldab saada ülevaate tekkivatest kuludest ning annab aimu, kui suur võiks eeldatav stardiraha olla.

Samuti on alustavatele ettevõtetele mitmeid soodustusi ning toetusi, nagu näiteks Kredexi käendusel Stardilaen või Eesti Töötukassa toetus töötule ettevõtluse alustamiseks, mis on eduka äriplaani koostamisel kuni 6000€.

Kui äriplaan on läbi mõeldud, olemas arusaam, kui suurt investeeringut ettevõtte loomine vajaks ning olete ka ideed oma lähedaste ja sõprade peal katsetanud, siis tulebki oma ettevõte registreerida ja hakata ettevõtjaks!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid