Järgmise aasta 1. oktoobrist tuleb kõikidel suurematel ehitustel viibivatel töötajatel tööle tulles ja sealt lahkudes ennast spetsiaalse kiipkaardiga registreerida. See aitab paremini tuvastada maksupettusi, sealhulgas ümbrikupalga maksmist, ja ühtlasi tagada, et ehitusplatsil tegutsevad ainult korrektselt tööle vormistatud inimesed ning välismaalaste puhul ka vastavas registris või andmekogus registreeritud isikud.

Töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemi, mis sellise järelevalve võimalikuks teeb, hakkab looma infotehnoloogiaettevõtte Wisercat koostöös Eesti ühe suurima IT- lahendusi pakkuva ettevõttega Helmes.

„Ehitusettevõttele ja tellijale on infosüsteem tööriist, mis annab ülevaate ehitusplatsil tegutsevatest ettevõtetest, samuti annab see kindluse, et töövõtuahelas töötavad üksnes registreeritud töötajad,“ ütleb maksu- ja tolliameti projektijuht Siim Tamm. „Maksu- ja tolliametile annab infosüsteem aga võimaluse leida automaatse kontrolli käigus probleemsed objektid ja neile keskendudes paremini sihitud järelevalvet teha.“

„Usume, et antud muudatuste ellu kutsumine aitab suurendada maksude laekumist ja vähendada ümbrikupalku, tuues seejuures kaasa ärikliima läbipaistvuse ning ausa konkurentsi,“ räägib Wisercat Estonia juhatuse liige Vassili Ljahhovets.

Ta selgitab, et peale tööjõumaksude ja välistööjõu järelevalve märkimisväärse tõhustumise aitab loodav süsteem ka vähendada osapoolte halduskoormust ja dubleerivaid tegevusi. „Info koondumine ühte elektroonilisse keskkonda peaks lisaks andma ametitele ka vahetu ülevaate ehitusobjektide töövõtuahelast, tööd võimaldavatest ja tööd tegevatest isikutest ning objektil tegelikult viibitud ajast,“ lisab Ljahhovets.

Helmese partner Tarmo Kiivit lisab: „Maksu- ja tolliamet on olnud üks Eesti e-riigi olulisi eestvedajaid, kellel on inspireeriv visioon, kuidas olla maailmas üks oma valdkonna efektiivsemaid teenusepakkujaid. Kuna Helmes Grupis on olemas pikaajaline maksuvaldkonna tarkvaralahenduste loomiste kogemus, on meil väga hea meel ka selles projektis osaleda, saame oma kogemust rakendada Eesti e-riigi hüvanguks.“

Maksu- ja tolliameti hinnangul jääb Eesti ehitussektorist saamata üle 20 miljoni euro maksuraha aastas, sellest ligi poole moodustab ümbrikupalkade maksukahju. Infosüsteem lihtsustab ka välistöötajate seaduslikkust kontrolliva politsei- ja piirivalveameti ning töökeskkonna nõuetele vastavust seirava tööinspektsiooni järelevalvet.

Töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemi maksumus on koos käibemaksuga 1,16 miljonit eurot.