Amet märkis pressiteates, et suhtub sanktsioonide rakendamisse äärmise tähelepanelikkusega ning tollile valeandmete esitamine toob kaasa karistuse.

„Augusti ja septembri jooksul on Luhamaa, Koidula ja Narva piiripunktides maksu- ja tolliameti luubi alla sattunud 14 juhtumit, kus üritati varjata Venemaalt pärit ettevõtte tegevust, Venemaal asuvat lõplikku kaubasaajat või loodeti tolli tähelepanematusele, esitades võltsitud dokumente,“ selgitas ameti välispiiri valdkonna juht Ants Kutti.

„Toll rakendab sanktsioone äärmise tähelepanelikkusega ja antud kaubad Eestist välja ei pääsenud,“ lisas Ants Kutti maksu- ja tolliametist.

Võltsingu kahtlusi on erinevate kaubakategooriate osas – terasest tooted, 3D printeriaine, soojusülekande keemiline element vedeliku kujul, kasutatud riided, kahel juhul galvaniseerimisseadmed.

Juhtumeid ühendab aga tolliinspektoritel tekkinud kahtlus esitatud dokumentide ehtsuse osas. Mõne juhtumi puhul on tollikontrolli käigus avastatud hoopis topeltdokumendid veo pärisandmetega.

Maksu- ja tolliamet kontrollib kauba piiriületusel alati esitatud dokumente, kahtluste korral kontrollitakse ka kaupa. Rikkumiste avastamisele järgneb üldjuhul süüteomenetlus, kusjuures karistatav on mitte ainult dokumentide võltsimine ja võltsitud dokumentide kasutamine, vaid ka tollile valede andmete esitamine.