Oma kõnes ütleb Maruste muuhulgas:

„Ma olen näinud Eestit enne internetti ja demokraatiat, aga täna elan ma täiesti teistsuguses riigis. Minu siiras tänu Mart Laarile, Lennart Merile ja nende võitluskaaslastele, kes raamistasid meie vabariigi.

Selle raami sisse pildi oleme me joonistanud kõik koos. Üks riik saab jõukamas vaid siis, kui loob väärtust, mida teised vajavad, majandustehniliselt - ekspordib. Aitäh Teile, ettevõtjad, kes te juba 30 aastat annate tööd, loote väärtust, eksportide ehk ehitate jõukamat riiki.“

Vaata videost, milliseid inspireerivaid sõnu noor ettevõtja ettevõtjatele ja tulevastele ettevõtjatele ütles.