See peaks viima alla kaugkütte hinna Narvas ning suurendama ka Eesti elektritootmise varustuskindlust.

„Juba Eesti Energia pikaajalise süsinikneutraalsuse strateegia väljatöötamisel ei arvestanud me õiglase üleminekufondi rahastusega,“ ütles Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Power juht Andres Vainola. „Me oleme taotlenud õiglase ülemineku fondist toetust Balti elektrijaama 11. ploki konverteerimisel puidujäätmetele,“ lisas ta ning ütles, et ettevõttel on veel mitu taotlust sisse antud.

Euroopa Komisjon kinnitas esmaspäeval Eesti õiglase ülemineku kava suurusega 354 miljonit eurot, millest saab toetada Ida-Virumaa roheprojekte. Ülemineku territoriaalses kavas on ideekorje tulemustena välja toodud Eesti Energia võimalike investeeringutena 50 megavatise võimsusega Estonia pumphüdroelektrijaama rajamine, taastuvenergia korrashoiukeskus ning vesiniku tootmine ja lõppkasutamine gaasitaristus ja rasketranspordis.

Vainola selgitas, et Balti elektrijaama 11. ploki konverteerimine puidujäätmetele annab Narva elanikele ja teistele Narva kaugkütte kasutajatele pikaajaliselt madalama ja prognoositava hinna.

„Aga teiseks on Balti elektrijaama 11. plokk väga oluline Eesti elektritootmise varustuskindluse vaates. Ka Eleringi varustuskindluse raportis nähakse ette, et Balti elektrijaama 11. plokil on koht ka pärast 2030. aastat. Ehk teine aspekt on elektri varustuskindlus,“ ütles Enefit Poweri juht.

Loe pikemalt ERRi portaalist.