„Kokku eraldati riigieelarvega gaasivarustuse kindlustamiseks 170 miljonit eurot.“