Ühine ostmine

Euroopa Liit on saavutanud gaasihoidlate üle 92%-lise täituvuse. Siiski tuleb olla valmis võimalikeks edasisteks häireteks. Komisjoni ettepanek on anda ELile uued õiguslikud vahendid gaasi ühiseks ostmiseks. Komisjon sõlmiks lepingu teenusepakkujaga, kes korraldaks nõudluse koondamist ELi tasandil, koondades gaasiimpordi vajadused ja otsides turul pakkumisi, mis vastaksid nõudlusele. Komisjoni ettepaneku kohaselt osaleksid liikmesriikide ettevõtjad kohustuslikus korras ELi nõudluse koondamises, et täita vähemalt 15% nende vastavatest ladustamiseesmärkidest.

Ettevõtetel oleks lubatud moodustada Euroopa gaasiostukonsortsium. Ühine ostmine aitab väiksematel liikmesriikidel ja ettevõtetel saada juurdepääsu gaasikogustele parematel tingimustel. Määrus sisaldab ka sätteid kavandatud ja sõlmitud gaasitarnete ostude läbipaistvuse suurendamiseks, et hinnata, kas varustuskindluse ja energiasolidaarsuse eesmärgid on täidetud. Komisjoni tuleks teavitada enne iga gaasiostu või vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimist, mis ületab 5 Twh.

Kõrge gaasibörsihind

Hulgimüügihinnad on selle aasta suve tipptasemest langenud, kuid on siiski kõrged. Komisjoni ettepanek on sekkuda sihipärasemalt gaasituru hindadesse. Mitmed Euroopa gaasilepingud on indekseeritud Euroopa peamise gaasibörsi TTF-i suhtes, mis ei kajasta enam täpselt veeldatud maagaasi tehingute hinda ELis. Seetõttu töötab komisjon koos ACERiga välja uue täiendava hinnavõrdlusmäära, et lahendada see süsteemne probleem. Uus võrdlusalus tagab veeldatud maagaasi tehingute stabiilse ja prognoositava hinnakujunduse. Kavandatava määruse kohaselt annab komisjon ACERile ülesandeks luua objektiivne päevahinna hindamise vahend ja seejärel võrdlusalus, mida energiaturu ettevõtjad saaksid kasutada oma gaasilepingute hinna indekseerimiseks.

Komisjon teeb ka ettepaneku kehtestada Euroopa peamise gaasibörsi (TTF) kaudu hinnapiirangu mehhanism, mis käivitub vajaduse korral. Sellega kehtestataks ajutiselt dünaamiline hinnapiirang tehingute jaoks TTFis. Tehinguid, mille hind ületab dünaamilist piirmäära, ei lubataks TTFis teha. See aitab vältida äärmuslikku volatiilsust ja ülemääraseid hindu. Lisaks teeb komisjon ettepaneku kehtestada ELi tuletisinstrumentide börsidel uus ajutine päevasisese hinnapöörde piiramine, et piirata ülemäärast hinnavolatiilsust ja vältida äärmuslikke hinnapöördeid energiatuletisinstrumentide turgudel, mis kaitseks energiaettevõtjaid suurte päevasiseste hinnamuutuste eest.

Likviidsuse probleemi leevendamiseks võttis komisjon täna vastu uued eeskirjad turuosaliste jaoks, laiendades ajutiselt aktsepteeritavate tagatiste loetelu mitterahalistele tagatistele. Teiseks võttis komisjon vastu uued eeskirjad, millega suurendatakse kliirimiskünnist 3 miljardilt eurolt 4 miljardile eurole. Alla selle künnise ei kohaldata finantssektoriväliste ettevõtete suhtes börsiväliste tuletisinstrumentide tagatisnõudeid.

Nõudluse vähendamine ja solidaarsuskohustus

Komisjon jälgib tähelepanelikult nõudluse vähendamise meetmeid. Liikmesriikide aruannete põhjal tehtud esialgne analüüsi järgi oli augustis ja septembris gaasitarbimine Euroopa Liidus umbes 15% madalam kui eelmise viie aasta keskmine. Sarnaseid jõupingutusi on vaja teha igal kuul kuni märtsini, et täita nõukogu määruse nõudeid. Liikmesriigid annavad iga kahe kuu tagant aru oma edusammudest. Lisaks on ettepanek võtta kasutusele meetmeid, mis võimaldavad liikmesriikidel vähendada veelgi mittevajalikku tarbimist. Niiviisi saaks tagada gaasi tarnimise olulistele teenustele ja tööstusharudele ning laiendada solidaarsuskaitset elektritootmise jaoks kriitiliste gaasimahtude katmiseks.

Kõik liikmesriigid pole sõlminud vajalikke kahepoolseid solidaarsuslepinguid, mistõttu teeb komisjon ettepaneku kehtestada vaikimisi eeskirjad. Nii tagatakse, et iga hädaolukorda sattunud liikmesriik saab gaasi teistelt liikmesriikidelt õiglase hüvitise eest. Solidaarsuskohustust laiendatakse liikmesriikidele, kes pole ühendatud veeldatud maagaasi rajatistega, tingimusel et gaasi saab transportida liikmesriiki, kus seda vajatakse. Samuti teeb komisjon täna ettepaneku võtta vastu nõukogu soovitus elutähtsate infrastruktuuride kaitse kohta, pidades silmas Nord Stream 1 ja 2 gaasijuhtmete kahtlustatavat sabotaaži.

Venemaa sissetung Ukrainasse on muutnud olukorda energiaturul. „Tegutseme ühtselt ja oleme eelseisvaks talveks hästi valmistunud, täites gaasihoidlad, säästes energiat ja leides uusi tarnijaid. Võtame kasutusele ajutise mehhanismi, et piirata talvel ülemääraseid hindu,“ sõnas komisjoni president Ursula von der Leyen

„Varem toiminud vahendid ja eeskirjad pole enam piisavad tagamaks turvaline ja taskukohane energiavarustus. Kriisi tõhusaks lahendamiseks peame suutma osta gaasi ühiselt, võtma eesmärgiks liiga kõrged hinnad ja tagama liikmesriikidevahelise solidaarsuse puuduse korral,“ lausus energeetikavolinik Kadri Simson.Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid