Saare-Liivi meretuulepargi eelprojekti tellis Utilitas Wind tunnustatud rahvusvaheliselt insenertehniliste teenuste, projekteerimis- ja konsultatsiooniettevõttelt Ramboll. Tehtav töö toetab keskkonnamõjude hindamise protsessi, andes olulist sisendit lahenduste kohta, mis leevendaks võimalikku mõju keskkonnale.

„Kuivõrd esimese aasta keskkonnauuringud saavad peagi valmis, on õige hetk edasi liikuda tehniliste lahenduste väljatöötamisega ja leida meretuulepargile optimaalseimad tuulegeneraatorid ja vundamenditüübid, võttes arvesse keskkonnauuringutest saadud esialgset teavet,“ sõnas Utilitas Wind meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo.

Eelprojekti koostamiseks viidi septembri alguses kogu Saare-Liivi meretuulepargi alal läbi geofüüsikalised uuringud, mille käigus koguti meretuulepargi alalt andmeid settekihi paksuse ja pinnase kohta ning võeti mitukümmend pinnaseproovi.

Kataks 60% aastasest tarbimisest

Energiakriisi olukorras on uute taastuvenergiavõimsuste kiire lisandumine äärmiselt oluline kogu ühiskonnale, sest see tagab energiasõltumatuse, madalamad energiahinnad ja mõjutab fossiilsete kütustega võrreldes oluliselt vähem looduskeskkonda. Saare-Liivi meretuulepargi esimese etapi 1200 MW kataks ligi 60% Eesti aastasest elektritarbimisest.

„Meil on väga hea meel, et saame Utilitast nii tähtsa projekti elluviimisel toetada. Meil on kogemus komplekssete avamere tuuleparkide projektidega rohkem kui 20 riigis ja meie jaoks on väga oluline pakkuda ekspertteenuseid juba eelprojekti faasis. Saare-Liivi meretuulepark mängib võtmerolli Eesti varustamisel rohelise energiaga ja energiajulgeoleku tagamisel regioonis,“ ütles Rambolli tuuleenergia valdkonna juht Tim Fischer.

Meretuuleparkideks sobilikud alad Liivi lahes määrati 2017. aastal. TTJA algatas Utilitas Windi Saare-Liivi meretuulepargi hoonestusloa menetluse 2021. aasta lõpus.

Utilitas Windi eesmärk on jõuda ehituseks vajalike lubadeni 2025. aastaks ja hiljemalt 2028. aastal võiks Saare-Liivi meretuulepark toota elektrit. Arenduse esimeses etapis on planeeritud püstitada, vastavalt põhivõrguettevõtte poolt väljastatud tehnilistele tingimustele, ligikaudu 80 tuulikut koguvõimsusega 1200 MW, mille iga-aastane eeldatav elektritoodang ületab 5 TWh.