Tänasest on kinnitatud, et mikro- ja väikeettevõtjatel on võimalus osta alates novembrist kuni 2023. aasta lõpuni elektrienergiat konkurentsiameti poolt reguleeritud hinnaga ehk universaalteenusena. Otsuse eesmärk on soov vältida väikeettevõtete konkurentsivõime kadumist ja nende tegevuse lõpetamist.

Universaalteenust saavad hakata eelnõu järgi tarbima mikroettevõtjad ehk äriühingud, kus töötab vähem kui 10 inimest ja aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa kaht miljonit eurot, ning väikeettevõtjad ehk äriühingud, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot.

Eelnõu järgi laieneb elektri universaalteenusena ostmise võimalus ka aastas kuni ühe gigavatt-tunni ulatuses energiat tarbivatele füüsilisest isikust ettevõtjatele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele. Tarbimismahu täitumisel universaalteenuse ostmise võimalus lõpeb, misjärel teeb elektrimüüja hiljemalt 10 päeva jooksul ettepaneku sõlmida uus elektrileping. Kui tarbija sellest keeldub, ei sõlmi uut elektrilepingut ega vaheta ka elektrimüüjat, siis müüb elektrimüüja talle elektrienergiat elektribörsi tunnihinna alusel.

Kui kodutarbijad viiakse universaalteenusele üle automaatselt, kui nad ise ei soovi pakkumisest loobuda, siis ettevõtjad peavad eelnõu kohaselt universaalteenusele ülemineku soovist elektrimüüjale ise teada andma või müüja pakkumisele omapoolse nõusolekuga vastama.