Koja ettepanekul lisati eelnõusse mitmeid täiendusi, mis parandasid oluliselt mikro- ja väikeettevõtjate võimalusi kasutada universaalteenust. Arvesse ei võetud ettepanekut laiendada universaalteenuse kasutamise võimalusi keskmise suurusega ettevõtetele ja suurettevõtjaile.

Oktoobri alguses andis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Riigikogu majanduskomisjonile tagasisidet, et universaalteenust saavad kasutada vaid vähesed ettevõtted, sest paljud mikro- või väikeettevõtted üürivad kinnisvara ning neil ei ole eelnõu kohaselt võimalik minna üle universaalteenusele. 19. oktoobril vastuvõetud seadusesse lisati koja ettepanekul põhimõte, et universaalteenust saavad kasutada ka mikro- ja väikeettevõtjad, kes üürivad kinnisvara ning kelle elektrilepingu on sõlminud üürileandja.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et tehtud muudatus suurendab oluliselt väikeettevõtjate arvu, kes saavad eeloleval talvel kasutada universaalteenust. „Kuid jätkuvalt peavad keskmise suurusega ettevõtted ja suurettevõtted tulema ise toime kõrgete ning ebastabiilsete elektrihindadega, mis vähendavad tugevalt meie ettevõtete konkurentsivõimet nii kodu- kui ka välisturgudel. Näiteks on oma koondamistest teada andnud ka mitmed suured tootmisettevõtted, kelle senised konkurentsieelised ei ole tekkinud hinnasurvele vastu pidanud.“

Koja hinnangul on vastuvõetud seaduses jätkuvalt aga ebaselgusi mikro- ja väikeettevõtja kriteeriumites ning nende hindamises. Probleem seisneb selles, et hetkel ei ole selge, kas ja kuidas on müüjal võimalik saada usaldusväärseid andmeid täistööajale taandatud töötajate arvu kohta. Samuti ei ole teada, kas müüja peab eelnevaid kriteeriume kontrollima üksnes lepingu sõlmimisel või ka lepingu kehtivuse jooksul. Kui see kohustus on ka lepingu kehtivuse ajal, siis peab müüja hakkama uuel aastal sisuliselt iga päev kontrollima, kas on ettevõtteid, kes on esitanud majandusaasta aruande, kus sisalduvad mikro- ja väikeettevõtja kriteeriumid.

Palts rõhutas, et universaalteenus peab olema kättesaadav kõigile, kes seda soovivad ja sellega liitumine ning selle kasutamine ei tohi tekitada tavapärasest suuremat bürokraatiakoormat ei ostjale ega ka müüjale. „Olukorras, kus ei ole selge, kas ettevõte kvalifitseerub universaalteenusele või mitte, tuleb teha otsus tarbija kasuks,“ täiendas ta.

Millised ettevõtted saavad kasutada elektri universaalteenust?
Elektri universaalteenust on lubatud kasutada ettevõtjal, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot.

Millal saab ettevõte liituda universaalteenusega?
Äritarbija elektri universaalteenuse muudatused jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Täpne jõustumise kuupäev ei ole hetkel teada, kuid suure tõenäosusega jõustuvad muudatused oktoobri lõpus või novembri alguses.