Kuigi teadaolevaid elektri tootmise võimsusi on talveks piisavalt, on varu enneolematult väike ja tootmisvõimsuste puudujäägi risk varasemaga võrreldes suurem.

Turupõhiseid tootmisvõimsusi on regioonis talve tipptarbimise ajal umbes 196 gigavatti, mis tähendab, et seda on keskmise talve üksikute tipptarbimise tundidest umbes 14 gigavati võrra rohkem ning külma talve tipptarbimisest umbes 5 gigavati võrra rohkem. See teeb ülejäägiks vastavalt 8% ja 3%.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimäe sõnul on risk eeloleval talvel paljude tegurite koosmõjul oluliselt suurenenud: „Kuna tootmisvaru võrreldes regiooni üksikute tundide tiputarbimisega on väike, võivad vähesed muutused gaasi kättesaadavuses, tuuma-, hüdro- ja tuuleenergia tootmises elektrisüsteemi tasakaalu regioonis oluliselt mõjutada.“ Kuigi regionaalne elektribilanss on positiivne, jaotub elektri ülejääk riikide vahel ebaühtlaselt. „Väga oluline on koostöö riikide süsteemihaldurite vahel ja riikidevaheliste ülekandevõimsuste kättesaadavus. Samuti regiooni elektrijaamade hoolduste ja remontide üle riigipiiride koordineerimine. Üle riigipiiride koostöö on sellel talvel võti hoidmaks tarbijatel tuled põlemas ja kodud soojad,“ lisas Veskimägi.

Suurenenud riski maandamiseks on tehtud olulisi lisategevusi. Vabariigi valitsus on kehtestanud omaniku ootusena Eesti Energiale kohustuse tagada teatud elektritootmise võimsuste olemasolu, Kiisa avariireservelektrijaamadesse on varutud lisakütust, Põhjamaade süsteemihalduritega on sõlmitud lisareservide vahetamise leping, Enefit Poweriga sagedusreservide hankimise leping. Oleme valmistunud ja vajadusel valmis erakorraliseks desünkroniseerimiseks Venemaa ja Valgevene elektrisüsteemist. Kui peaks juhtuma halvim mitme teguri üheaegsel koosmõjul, siis oleme Elektrileviga kokku leppinud 200 megavati ulatuses tarbimist alajaamade kaupa, mida vajadusel kahetunnise intervalliga roteeruvalt piirata.

Nii Elering kui ka teiste riikide süsteemihaldurid jälgivad olukorda pingsalt ja koostöös naabritega tegeletakse võimalike elektrisüsteemi häiringute ennetamisega. Eile avaldasid Läänemere riigid regiooni ühise energiasüsteemi võimekuse analüüsi, mis on leitav siit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid