Ärileht kajastas eile, et Akkermannil on kaks põhilist ettevõtet ja mõlemal neist on esitamata viimast kahte aastat kokku võtvad ehk firma käekäiku kajastavad aruanded. Need on kolimisteenuste firma Luited OÜ ja Eystra Yachts, mis pakub väikelaevade hooldus- ja remonditeenuseid. 2021. aasta aruanne on esitamata Kihnu Põllumajanduse OÜ-l, millega on seotud üle kümmekonna inimese. Sealhulgas Akkermann.

Õigemini tuleb tema seotusest kõigi kolme puhul rääkida nüüd minevikuvormis – äsja on ta end nende juhtimisest taandanud. Ta põhjendab, et seaduse kohaselt ei saa ametis olev minister kuuluda äriühingute juhtorganite hulka.

Mis aga puutub majandusaasta aruannete mitteesitamisse, siis Akkermann tõdeb, et riigikogu töö võttis rohkem aega, kui ta oli enne mõelnud. Ta lisab, et kõigi mainitud ettevõtete aruanded saavad esitatud jõuludeks. „Mis toimus, saate sealt lugeda. Aga võin käe südamele panna, et midagi erakorralist pole. Maksud on tasutud,“ lausub ta.

Minister vabandab. „Ma oleksin pidanud jõudma rohkem ja jõudma õigeks ajaks.“

Rahandusministri töö kohta sõnab Akkermann, et oli üldjoontes tuleva aasta riigieelarvega kursis, kuna kuulus riigikogus rahanduskomisjoni. Ta räägib sellestki, et kulutuste osas on piir ees. „Aga olukord on praegu selline, et vale aeg hakata eelarvepositsiooni parandama,“ viitab ta eri kriisidele ja lisakulutustele.