Kuna pooltooteid peetakse ebatervislikuks, võib klientide suurenenud huvi pidada isegi negatiivseks suunaks. Teisalt arvab Niitaru, et valmiskaupade halb maine on pärit nõukogude ajast ja tänapäevastele toodetele see enam ei kehti.