„Praegune hinnang on, et novembris pole alust kehtivat hinda muuta, sest põlevkivielektri tootmiskulud pole oluliselt muutunud,“ sõnas Kristjan Järvan Delfi Ärilehele, lisades, et konkurentsiameti poolt kinnitatud hinnale lisanduvad elektrimüüja lisatasud ning lõpphinnast arvutatakse omakorda maha riigi elektritoetus.

Järvan tutvustas lähemalt ka universaalteenuse hinna muutmise protsessi. „Kõigepealt peab Eesti Energia esitama hinnataotluse. Seejärel menetleb konkurentsiamet seda kuni 60 päeva ning teeb otsuse. Uus hind hakkab kehtima alates otsuse tegemisest,“ selgitas ta.

Konkurentsiamet kehtestas 30. septembril elektri universaalteenusele ajutise tootmishinna 154,08 eurot/MWh ehk 15,4 senti/kWh. Sellele lisanduvad teised kulukomponendid, näiteks elektrimüüja kulud universaalteenuse müügiga seoses ja mõistlik kasum.

Universaalteenuse hind ei ole lõplik. Juhul, kui elektritootmise sisendhinnad märgatavalt tõusevad, ei ole ka universaalteenuse hinnatõus välistatud.