„Cityconile kuuluv Rocca al Mare keskus on Tallinna üks suurimatest kaubanduskeskustest, mille teenuste kättesaadavuse ja ligipääsetavuse parandamiseks ning piirkonna arendamiseks oleme esitanud linnale detailplaneeringu, mille tulemusel on plaanis muuta Rocca al Mare kinnistu terviklikuks elu- ja ärikeskkonnaks. See tähendab, et tulevikus on lisaks kaubanduskeskusele meie kinnistul ka büroohooned, kortermajad, erinevad teenusekeskused ja senisest rohkem jalakäijasõbralikku linnaruumi,“ rääkis Citycon Eesti arendusjuht Kristo Sepp.

Planeeritava piirkondliku keskuse hoonestus oleks senisest kõrgem ja mitmekesisem ning parkimine korraldatakse parkimismajades ja planeeritavate hoonete all. „Rocca al Mare detailplaneeringu aluseks on Põhjamaade juhtiva kinnisvaraarendusettevõtte Cityconi visioon luua terviklikke elu-keskkondi, mis on jätkusuutlikud ning loovad nii majanduslikku kui sotsiaalset lisandväärtust. Selle visiooni elluviimise parimad näited on Cityconi omanduses olevad Iso Omena ja Lippulaiva keskused Soomes, mis on teenäitajateks kaubanduskeskuste tuleviku jaoks terves Euroopas,“ selgitas Sepp.

Ta tõi välja, et mõlemad keskused on headeks näideteks eraarendaja ja kohaliku omavalitsuse koostööst, kuna keskustes on mitmeid avaliku ja erasektori poolt pakutavaid teenuseid - raamatukogu, omavalitsuse teenuskeskus, lasteaed, tervisekeskus ja spordiklubi. „Meie eesmärk on võimalusel seda head praktikat tuua ka Eestisse ja koondada avalikke teenuseid uuenevasse Rocca al Mare keskusesse,“ lisas Citycon Eesti arendusjuht.

Rocca al Mare arendusprojekt hõlmab ka võimalust Tallinna linnal luua Rocca al Mare keskusesse bussiterminal, mis aitaks parandada ühistranspordi liigendatust ja aidata kaasa ka liiklusummikute vähendamisele. Sepp selgitas, et kuna Rocca al Mare arendusprojekt on mastaapne, siis on selle teostus plaanis etappidena, et hoida ja tagada ka senise kaubanduskeskuse toimimine paralleelselt uuendustega. „Ehituse kestvuseks prognoosime ligi 5 aastat, kuid kui turg toetab, siis loodetavasti valmimisaeg lüheneb,“ nentis Citycon Eesti arendusjuht.