Peamisteks ettevõtteid mõjutavateks asjaoludeks peetakse inflatsiooni ja energiahindu, millel saab olema suur mõju järgmise aasta tulemustele.

Balti riikide ettevõtjatest on oma majandustulemuste suhtes kõige positiivsemalt meelestatud leedulased (41%) ja kõige tagasihoidlikumalt lätlased (36%).

„Uuringu tulemused näitavad, et see aasta ei ole väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete endi jaoks veel suurt negatiivset mõju näidanud ning seni on nad oma tulemuste suhtes optimistlikud. Samas prognoosid järgmiseks aastaks ei ole aga enam nii positiivsed, sest ettevõtteid teevad murelikuks kiire inflatsioon ja energiahindade järsk tõus,“ ütles Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko.

Septembri lõpus läbi viidud uuring näitabki, et VKEd on muutunud ettevaatlikumaks ega plaani enam sel aastal laienemist. Eesti ettevõtjatest ei plaani tänavu laienemist lausa 67%, lätlastest 62% ja leedulastest 55%.

Peamiste ettevõtte tegevust mõjutavate asjaoludena tõid uuringus osalenud välja suure hinnatõusu (Eesti 51%, Läti ja Leedu 46%), energiahindade kasvu (Eesti 48%, Läti 41% ja Leedu 53%), lisaks ka sõja Ukrainas ja koroonapandeemia. „Majandusprognoosid kogu maailmas ei ole optimistlikud, seetõttu on üsna arusaadav, et ka Balti riikide ettevõtjad on hetkel pigem äraootaval seisukohal ja keskenduvad uute investeeringute asemel ellujäämisele,“ nentis Savtšenko.

Kui vaadata kahte teemat eraldiseisvalt, siis inflatsioon ja energiahinnad on VKEdele avaldanud suuremat mõju kui sõda Ukrainas. 44% Eesti VKEdest ei ole tajunud otseselt sõja märkimisväärset mõju oma äritegevusele. Sama saavad väita vaid 29% Leedu väikestest ja keskmistest ettevõtetest. Kõrgete energiahindadega kohanemist peab aga selle aasta peamiseks väljakutseks 59% Eesti, 55% Leedu ja 51% Läti ettevõtetest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid