J. Molner AS aktsiate avalik pakkumine algab täna, 24. oktoobril kell 10.00 ja lõpeb järgmise nädala reedel 4. novembril kell 15.30.

Eesti ja Läti investoritele pakutakse avalikult kuni 123 152 aktsiat ning ühe aktsia hinnaks on 8,12 eurot ehk pakkumise baasmahuks on ligi miljon eurot. Ülemärkimise korral on J. Molner AS-il õigus pakkumise mahtu suurendada kuni 147 783 aktsiani ehk 1,2 miljoni euroni ning pakkumist võib vähendada ka märkimata jäänud osa võrra.

Molner kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike oma meeskonna kasvatamiseks ja uute toodete turule toomiseks, aga ka Molneri laborivõimekuse kasvatamiseks, mis toetab Molneri kiiret kasvu.

Tellimusraamatu lühinimi: MOLNRIPO (ISIN-kood: EE3100109034)

Pakkumisperiood:

24. oktoober 2022: kell 10.00 - 16.00;

25. oktoober – 03. november 2022: kell 09.00 – 16.00;

04. november 2022: kell 09.00 – 15.30.

Pakkumise arveldamine: 09. november 2022.

Ravimid USA ja Kanada turu tarbeks

Molner arendab ravimeid USA ja Kanada turu tarbeks. Ravimite väljatöötamisel tugineb ettevõte Mustamäel Tehnopolis tegutseva teadus- ja arendustiimi pädevusele, teatas ettevõte.

„Töötame välja geneerilisi ravimeid, et leevendada vastavate toodete puudujääki turul. Molneri fookus on nõudluse rahuldamisel USA-s ja Kanadas, kuna seal asuvad maailma suurimad ravimiturud,“ ütles J. Molner AS-i asutaja ja tegevjuht Jason Grenfell-Gardner.

Molner keskendub keerulisematele geneerikutele ning ei tegele seetõttu tablettide ja kapslite arendusega. Arendustöö fookuses on dermatoloogias kasutatavad paiksed ravimid ning steriilsetest ravimivormidest haiglates kasutatavad viaalidesse ja ampullidesse pakendatud süstelahused. Ravimite tootmiseks kasutab Molner lepingulisi partnereid.

J. Molner AS on valdusettevõte, millel on kolm tütarettevõtet: The J. Molner Company OÜ Eestis, The J. Molner Company Inc. Kanadas ning The J. Molner Company LLC USA-s. Kokku on Molneris ja tütarettevõtetes ligi 20 töötajat. The J. Molner Company OÜ 2022. aasta esimese poole käive oli 162 000 eurot, mis tuli teistele ravimitootjatele osutatud teadus- ja arendustegevuse teenustest. Hetkel keskendub ettevõte omatoodete arendusele ning esimeste enda ravimite turuletoomisele. 2022. aasta juulis omandas Molner USA-s kolme sealses toidu- ja ravimiametis registreeritud ravimi müügiload.

The J. Molner Company asutati 2020. aastal ning selle aluseks oli USA ravimiettevõtte Teligent poolt 2015. aastal Tallinnase rajatud laboratoorium. 2020. aastal lõpetas Teligent tegevuse Eestis, põhjuseks pandeemia ja sellest tulenenud majanduslikud raskused, ning loodi The J. Molner Company. Molner vastab täielikult kõigile regulatiivsetele nõudmistele ning ettevõttel on Eesti ravimiametilt tootmise tegevusluba nr 876.