Generaatori paigaldamisel siseruumidesse tuleb jälgida nõudeid, et selle kasutamine oleks ohutu, ja seetõttu on päästeamet koostanud juhendi, kuidas seda teha.

„Elektrigeneraator on võimalus elektrikatkestuse ajal tagada oluliste elektriseadmete töötamine. Selleks, et generaatorist niigi kriitilisel hetkel hoopis õnnetus ei sünniks, peab selle paigaldamisel ja kasutamisel silmas pidama ohutusreegleid. Kõige olulisem on läbi vaadata tootja paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhis,“ selgitas päästeameti ohutusjärelevalve ekspert Heikki Rajalo.

„Väga oluline nüanss on vingugaasiga seonduv. Kui sisepõlemismootor töötab, siis eralduvad heitgaasid, mis sisaldavad ka vingugaasi, mis on äärmiselt ohtlik. Seetõttu tuleb väga hoolikalt läbi mõelda, kuidas tagada heitgaaside välja juhtimine nii, et need akende või ventilatsiooniavade kaudu tagasi tuppa ei satuks. Hoolimata sellest, kui hoolikalt on läbi mõeldud heitgaaside ruumist välja juhtimine, soovitame siiski koos generaatoriga soetada ka vingugaasianduri. Loomulikult on mõistlik hankida nutikas andur, mis vingugaasi kontsentratsiooni tõustes ei anna mitte lihtsalt helisignaali, vaid edastab info ka reageerijatele,“ ütles G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Siseruumidesse generaatori paigaldamisel tuleb jälgida, et seade oleks piisavalt kaugel seintest, teistest seadmetest ja kütusemahutist ning paigaldatud omaette tuletõkkesektsiooni.

„Lisaks tuleb mõelda ka sellele, kus ja kuidas hoiustada kütusevarusid. Ühtlasi on oluline, kuidas on planeeritud generaatorist elektri jõudmine seadmetesse. Elektriühendused generaatori ja hoone elektrisüsteemi vahel peab tegema elektrialal kompetentne isik. Kui kasutatakse pikendusjuhet, siis tuleb see enne kasutamist alati hoolikalt lahti rullida, vastasel juhul tekib trafo-efekt. See tähendab, et kui vool jookseb rullis juhtmest läbi, kuumeneb juhe üles ning võib minna põlema. Samuti tuleb jälgida juhtme ristlõike läbimõõtu. Üldjuhul müüakse ja kasutatakse majapidamistes pikendusjuhtmeid ristlõikega 1,5 ruutmillimeetrit, mida võib koormata maksimaalse võimsusega 3 kW,“ selgitas Pärjala.

Enne generaatori ostu

· Selgita välja, milliseid elektriseadmeid hädaolukorras vajad

· Arvuta välja vajalike seadmete elektrivajadus

· Juhul kui soovite generaatoriga ühendada elektroonikaseadmeid, peab olema generaatorile märgitud AVR (automaatne pingeregulaator). Kui seda märget ei ole, ei tohi elektroonikaseadmeid generaatoriga ühendada

· Mõtle hästi läbi, millises kohas hakkad generaatorit kasutama. Kohtkindla generaatori puhul uuri, millise ruumi tingimused sobivad generaatori paigaldamiseks. Jälgi, kas generaator on mõeldud kasutamiseks siseruumides või õues. Siseruumidesse mõeldud generaatorid ei talu muutlikke ilmastikutingimusi ja niiskust

· Statsionaarse generaatori paigaldamise korral uuri kohalikust omavalitsusest, kas on vaja esitada ehitisregistrisse ehitusteatis

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid