Probleem on suur ja seeläbi on paljud inimesed kaotanud oma säästud. Rahandusministeeriumis on koostamisel seadusemuudatus, et teha hoiu-laenuühistute tegevus läbipaistvamaks.

„Hoiu-laenuühistud ei ole erinevalt pankadest pideva järelevalve all ja sealsed hoiused pole tagatud. Paraku ei ole see fakt paljudele teada,“ nentis rahandusminister Annely Akkermann. „Peame karmistama reegleid ja inimeste hoiused peavad olema kaitstud.“ Valmiva eelnõu kohaselt laieneb hoiu-laenuühistute hoiustele Tagatisfondi kaitse. „Just nii nagu see kehtib täna hoiustele pankades,“ selgitas rahandusminister. „Lisaks rakendub hoiu-laenuühistutele läbi audiitorite täiendav sise- ja väliskontroll ning suuremate laenuühistute üle hakkab järelevalvet teostama finantsinspektsioon.“

Rahandusminister rääkis, et eelnõu järgi on hoiustajatel õigus saada oma hoiustatud vahendite kohta rohkem infot, sealhulgas ka selle kohta, kellele ühistu vahendeid edasi laenab. Samuti on soov, et ühistu liikmed oleksid ise aktiivsemad ja nii nähakse seadusemuudatuses ette, et ühistu liikmed saaksid ise otsustada, kes neid esindada võiks. Eelnõu kohaselt piiratakse laenamist teistele finantsasutustele, keelustatakse intressimäärade reklaamimine ning luuakse selged alused, kuidas tuleb hinnata ühistust laenu soovijate krediidivõimekust.

Rahandusministeerium on kohtunud ühistutega, hiljuti toimus nõupidamine ka finantsinspektsiooni ning Eesti Pangaga, et koostöös leida kõigile sobivaim lahendus. Seaduse muutmisega luuakse hoiustajate kindlustunne ühistulist tegevust välja suretamata.

Seaduse jõustumisel antakse hoiu-laenuühistutele üleminekuaeg, et uue seaduse järgi oma tegevus ümber organiseerida. Kõige varasemalt hakkavad muudatused kehtima 2024. aastal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid