Olenemata sellest, kas tegemist on hankija tahtliku rikkumisega või oli tingimuste muutmine tõepoolest tingitud hankija vajadusest, on antud juhul tõenäoliselt rikutud riigihankereegleid. Riigihankes osalemise tingimused peavad alusdokumentide kaudu olema võimalikele osalejatele ettenähtavad. Hankelepingu täitmine oluliselt erinevatel tingimustel nendest, mille kohta esmalt pakkumisi küsiti, rikub ettevõtjate võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse reegleid. Seepärast peabki hankija olema hankes avaldatud tingimustega seotud kuni hankelepingu täitmise lõpuni.

Iseenesest ei ole välistatud, et pärast hankelepingu sõlmimist selgub, et lepingut ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kokkulepitud tingimustel täita. Hankijal on sel juhul kaks valikut – korraldada uus hankemenetlus või muuta lepingut. Lepingut võib muuta vaid juhul, kui soovitud muudatus ei ole oluline. Olulise muudatusega on tegemist, kui uutel tingimustel lepingu sõlmimisel oleks pakkujate ring võinud olla teistsugune. Muudatus on oluline ka juhul, kui see kallutab lepinguliste kohustuste vahekorra pakkuja kasuks viisil, mida algne hankeleping ette ei näinud. Tänava sulgemine mõjutab märkimisväärselt kogu ehitustegevust ja seega lepingu täitmise kulusid. Nähtavasti on huvitatud isikud seda hankijale hankemenetluse käigus ka selgitanud. Sellises olukorras on raske jõuda järeldusele, et selle tingimuse muutmisel ei ole tegemist olulise ja seega keelatud muudatusega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid