2022. aasta III kvartalis teeniti müügitulu 15,1 miljonit ja puhaskasum oli 0,86 miljonit eurot. Üheksa kuu puhaskasum vähenes võrreldes eelmise aastaga 0,2 miljoni võrra. Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,26 miljonit ja 9 kuuga 5,1 miljonit eurot. EBITDA kasvas nii III kvartalis kui ka üheksa kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1%. Digitaalsed tulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 77% kontserni kogukäibest.

Lisaks reklaamimüügile toetasid üheksa kuu tulemuste suurenemist digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv. Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta septembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 21% ja ulatus 151 400 tellimuseni.

Juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul võib üheksa kuu tulemustega rahule jääda: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi, sealhulgas nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu, säilitades samal ajal ebakindlale majanduskeskkonnale ja sisendhindade ning palgakulude kasvule vaatamata hea kasumlikkuse. „Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, kuid vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites,“ märkis Rüütsalu.

Mari-Liis Rüütsalu märkis, et kontsern on teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske. „Oleme juba täna vähendanud kulubaasi nendes valdkondades, kus tulud ei ole täitnud kontserni ootusi. Kulukärbete mõju avaldub järgmistes kvartalites. Lisaks otsime muutnud majanduskeskkonnas võimalusi efektiivsemaks protsesside juhtimiseks ja müügitulude kasvatamiseks,“ lisas ta.