Thermory võitis konkursi süsteemsuse eest praktikakohtade pakkumisel ja kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu panustamisel. Ettevõte pakkus praktikavõimalust 27 õpilasele kaheksast õppeasutusest.

Auhinna üle andnud majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on tööstus Eesti majanduskasvu oluline vedaja ning seda olulisem on ka vajalikku järelkasvu panustamine. „Kaasaegsetes tööstustes praktiseerimine aitab motiveerida noori inseneriteadust õppima ning tulevikus sinna valdkonda ka tööle asuma. Thermory on teinud väga head tööd noortele töövõimaluste tutvustamisel ning esindab kõike seda, mis moodsat tööstust iseloomustab – lisaks nutikale tootmisele lähtutakse vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest. Seda nii töökultuuri arendamisel kui keskkonnast hoolimisel,“ tunnustas Sikkut.

Konkursi korraldaja Eesti Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas kommenteeris, et Eesti suurim vara on haritud ja ettevõtlikud inimesed. Piisavalt vajalike oskustega inimesi on meil aga puudu ja konkurents nende värbamise nimel tihe. „Praktika annab seega ka võimaluse endale tulevasi häid töötajaid leida, samuti aitab praktika lähendada õppimist ja tööelu, sest kõige paremini õpib ise tehes,“ leidis ta.

Seda kinnitas ka võitja, Thermory tegevjuht Simmo Soomets, kelle sõnul on praktika kasulik nii õpilasele kui ettevõttele. „Praktika Thermory´s annab noorele hea võimaluse saada reaalne töökogemus tööstusettevõttes. See annab noore inimese arengule kiirema hoo ning teadmise, kas jätkata valitud erialal või teha veel muudatusi,“ selgitas ta. Lisaks sunnib programm ka ettevõtte juhte arenema, sest teisi õpetades õpib ise kõige rohkem. „Noored on ägedad ja toovad endaga kaasa ka uusi ideid ja uut energiat. Loomulikult oleme parimatele praktikantidele võimaluse korral ka püsitöökohta pakkunud peale kooli lõppu“.

Thermory grupi personalijuht Katri Jürine selgitas, et praktika on oluline iga eriala puhul ja seetõttu on ettevõte igal aastal koostööd koolidega tihendanud. „Tööealine elanikkond vananeb ning praktikandid mängivad ettevõtte arengus ja jätkusuutlikkuses väga suurt rolli. Tsiteerides vanasõna, kes ees see mees ehk see saab tuleviku töötajad juba koolipingist kätte.“

Žürii hinnangul arvestatakse Thermory´s praktikantide arengu- või erivajadustega, arendatakse praktikajuhendajate juhtimis-ja juhendamisalaseid oskuseid, praktikakorraldus on läbi mõeldud ja praktikavõimaluste koolidele tutvustamisel tehakse head eeltööd.

Kuidas selgub parim praktikakoht?

Eesti Tööandjate keskliidu korraldatud konkursile „Parim praktikakoht“ said kandidaate esitada ettevõtted, kutseõppeasutused ja kõrgkoolid. Kandidaatidena sai üles seada ettevõtteid ja sihtasutusi, kes on läbi viinud eelneva kalendriaasta jooksul praktikat/õpipoisiõpet kutseõppuritele ja/või üliõpilastele.

Võitja valib hindamiskomisjon neljas kategoorias.

Peaauhinna ehk parima praktikakoha tunnustuse saab tööandja, kes tegeleb süsteemselt praktika ning töökohapõhise õppe pakkumisega ja jagab oma teadmisi teistega.

Parima regionaalse praktikakoha tiitli saab tööandja, kelle tegevus on loonud väärtust ka kohalikule kogukonnale.

Parima väikeettevõttest praktikakoha tunnustuse saab tööandja, kes vaatamata oma väiksusele tegeleb teemaga süsteemselt ja järjepidevalt ning näeb selles võimalust, et oma äri arendada.

Lisaks antakse välja parima välisüliõpilastele praktikavõimalusi pakkuva tööandja tiitel.

Järgmiste kategooriate võitjad kuulutatakse välja novembri jooksul.

Konkurss toimub seitsmendat aastat.