Sõlmitava halduslepingu järgi planeeritakse teha kõik investeeringud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni rajatistesse õigusaktide kohaselt lubatud tasude, eelkõige veeteenuse hinna ja liitumistasude arvelt. „Investeeringute planeerimine tugineb vajalikkusele, kulutõhususele ja mõistlikkusele ning sellele, et nende tegemine tooks kaasa võimalikult vähesel määral avalike vahendite kasutamist. Seni kehtiva teenuslepingu järgi sõltus investeeringute tegemine rekonstrueeritavate torustike pikkusest ehk AS Tallinna Vesi kohustus torustikke rekonstrueerima vähemalt 10 km aastas,“ selgitas AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Aleksandr Timofejev.

Lepingus reguleeritakse, et Tallinna linn tasub edaspidi vee-ettevõtjale sademevee teenuse osutamise ning ühisveevärgil asuvate avalike veevõtukohtade opereerimise eest tasu lähtuvalt analoogiast Konkurentsiameti soovitusliku veeteenuse hinna arvutamise metoodikaga.

Möödunud aastal teenis Tallinna Vesi lepingust 4,01 miljonit eurot müügitulu.

Täna kaupleb aktsia 12,58 euro juures ning on tõusnud 0,32%. Aasta lõikes on väärtpaber siiski langenud -12,64%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid