Puhast renditulu teenis fond 4,29 miljonit eurot, mida on 8,1% vähem kui mulluses võrdluskvartalis. Puhaskasumiks osaku kohta kujunes 0,02 eurot.

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2022. aasta III kvartalis 92,5% (II kv 2022: 93,4%). Portfelli üldine täitumus vähenes Meraki esimese torni arenduse valmimise tõttu. Esimesed rentnikud kolisid sisse 2022. aasta septembris. Septembris suurenes portfelli täitumus ilma Meraki hoone mõjuta 93,8%-ni. Täitumuse kasvu toetasid uued rendilepingud Europa ja Pirita ostukeskustes.

Kontserni 2022. aasta 9 kuu puhaskasum oli 6,1 miljonit eurot (9 kuud 2021: puhaskahjum 6,9 miljonit eurot). Tulemile avaldas suurt mõju Galerija Centrsi majandustulemuste taastumine, mis saavutati tänu sellele, et rentnikele tehti 2022. aastal vähem pandeemiast tingitud rendisoodustusi ja rendi indekseerimine kasvas.

2021. aasta 9 kuu tulemit mõjutas märkimisväärselt ühekordne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum summas 14,3 miljonit eurot. 2022. aasta 9 kuu jooksul oli ümberhindluse tulemuseks aga kasum summas 0,2 miljonit eurot (+0,1% portfelli väärtusest). Puhta renditulu kasvu positiivset mõju toetasid ka väiksemad halduskulud ja Läti valitsuselt saadud 0,3 miljoni euro suurune toetus. 2022. aasta 9 kuu kasum osaku kohta oli 0,05 eurot (9 kuud 2021: kahjum 0,06 eurot).

2022. aasta III kvartali ja 2022. aasta IV kvartali osakuomanike väljamaksete tulemused avalikustatakse koos 2023. aasta alguse tulemustega.

2022. aasta III kvartali lõpus jagunes varade portfell segmentide vahel järgmiselt: 48,2% kaubandus, 47,5% büroo ja 4,3% vaba aeg. Ehkki büroosegmendi osakaal Fondi portfellis oli vaid 47,5%, moodustas selle puhas renditulu 56,5% Fondi 2022. aasta esimese 9 kuu puhtast renditulust.

Baltic Horizoni portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut. 2022. aasta III kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 338,6 miljonit eurot (31. detsember 2021: 327,4 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 151 401 ruutmeetrit.

Baltic Horizon Fundi osakud on alates aasta algusest langenud 35% ning maksavad 0,689 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid