Määruskaebuses taotletakse haldus- ja ringkonnakohtu määruste tühistamist ning asja saatmist halduskohtule sisuliseks läbivaatamiseks.

Varasemalt lükkas Tallinna Halduskohus tagasi 11. augusti määrusega Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Haigla Arendus kaebuse, millega vaidlustati Vabariigi Valitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti, millega jäeti taastekavast välja Põhja-Eesti meditsiinilinnaku ehk Tallinna haigla projekt.

Halduskohus leidis toona, et kaebajatel - Tallinna linnal ja Sihtasutusel Tallinna Haigla Arendus, puudub kaebeõigus.

Tallinna Linn otsustas seepeale esitada määruskaebuse ringkonnakohtule, sest linn leidis, et Vabariigi Valitsuse otsus toob kaasa õiguslikke tagajärgi, mis rikuvad linna õigusi. Tallinna Ringkonnakohus jättis 15. septembril nende määruskaebuse rahuldamata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid