Kui Hiiumaal kõik päikeseelektri tootjad võrku lubada, ületaks päikesepaistelistel päevadel elektritootmine kohalikku tarbimist sedavõrd, et praegustest merekaablitest jääks kaugelt väheks elektri ülejäägi saarelt minema juhtimiseks. Esmaspäeval avaldas Elektrilevi hanketeate, mille järgi soovib leida Hiiumaale salvestusmahtu mikrotootjatel tipptundide ajal üle jääva päikeseelektri talletamiseks. Esimest korda üritatakse Eestis võrgu tugevdamise asemel lahendada probleemi salvestustehnoloogia abil. See peaks olema uue merekaabli paigaldamisest kiirem ja loodetavasti ka soodsam lahendus.

Kui plaanitud ulatuses salvestusmahtu hangitakse, peaks Hiiumaal saama võimaluse oma elektrit võrku müüa umbes 250 mikrotootjat. Katseprojekti õnnestumise korral kopeeritakse seda ka Eesti teistes piirkondades.