Ehitustööstuse digitaliseerimine on ajast maas nii Eestis kui ka mujal maailmas. Digitaliseerimisindeksi järgi on tegemist lausa ühe kõige vähem digitaliseeritud sektoriga kõikjal maailmas. Näiteks Ameerika Ühendriikide ehitussektor on digitaliseerimisindeksi eelviimasel, Euroopa aga kõige viimasel kohal.

Põhjuseks, miks kogu dokumentatsioon on endiselt suuresti paberil, on asjaolu, et traditsionaalsetel transpordiettevõtetel puudub oskusteave ja ressursid suuremahuliste digiarenduste tegemiseks. Digiettevõtetel puudub aga spetsiifiline teave ja kogemus sektori igapäevastest probleemidest ning murekohtadest.

Eesti üheks kiiremini arenevaks ettevõtteks nimetatud IseKallur on otsustanud hakata kogu maailma ehitusektori efektiivsust mõjutavat puudujääki muutma ning arendanud välja SaaS mudelil B2B platvormi AYREN.

„AYREN hakkab võimaldama ehitusettevõtetel ja tellijatel kogu objektil oleva rasketehnika haldamist ja jälgimist, liikudes edasi pliiatsi, paberi ja Exceli tabeli ajastust,“ räägib IseKallur juhatuse liige Erik Mesikäpp. „Näiteks on võimalik läbi platvormi masinaid broneerida, tuvastada masinajuhtide asukohta, saata eriülesandeid, saada veo staatuste osas reaalajas infot veetud koguste ja materjalide kohta, koostada raporteid, e-veoselehti ning maksta teenuse eest.“ Mesikäpp selgitab, et täna puudub ehitustranspordiga tegelevatel ettevõtjatel võimalus hallata oma masinaparki, töötajaid ja kliendibaasi kuna puuduvad vastavad logistikatarkvarad ning CRM arvelduskeskkonnad või tuleb kasutada mitut erinevat tarkvarateenust.

„AYREN hakkab olema SaaS mudelil teenus – Software as a service,“ selgitab ettevõtte juhatuse liige Silvar Vähk. „Platvormiga saab API kaudu siduda muudest allikatest tulevat infot, mis väga suurte klientide puhul eeldab kliendipõhiseid lahendusi, mis seovad meie IT-lahendused kliendi IT-lahendustega.“ Vähi sõnul on toote arendamisel ja müügil keskendutud kahe sihtgrupi, ehitustehnika omaniku ning ehitaja, ühendamisele.

Just Ameerika Ühendriikide turg on Euroopa lähiriikide kõrval ettevõtte peamiseks sihiks. „Ainuüksi USA turul tegutseb 2022. aasta seisuga ligi 28 500 kalluritega tegelevat ettevõtet ja 3,78 miljonit ehitusettevõtet,“ lisab Mesikäpp.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid