Augustis teatas riigikohus, et hoolimata varasematest kaebuse rahuldamata jätmistest ei peeta juhtumit perspektiivituks, sest esile on tõstetud tõsiseid küsimusi seoses keskkonnamõju hindamise puudujääkidega.

MTÜ taotles samuti ehitusloa peatamist lõplik kohtulahendi selgumiseni, kuid seda toona ei rahuldatud. Samas tunnistab riigikohus, et ehitustööde jätkumine kohtumenetluse ajal ei tule Loodusvõlu eesmärgi saavutamisele kasuks.

Loodusvõlu leiab, et õlitehase ehitamine ei aita Eesti riigil täita Pariisi kliimaleppes sätestatud kohustusi ning ei ole kooskõlas ELi strateegilise kliimaneutraalsuse saavutamise ning ülemaailmse säästva arengu eesmärkidega.

Algse kaebuse jätsid juunikuus Tartu halduskohus ja Tartu ringkonnakohus rahuldamata. Ringkonnakohtusse pöörduti esmakordselt 2020. aasta aprillis.

Ringkonnakohtu vaidluse peamiseks küsimuseks oli, kas vastutav pool Narva-Jõesuu linn selgitas välja kõik asjaolud enne ehitusloa väljastamist ning kas loa väljastamiseks esines ka alust ehitusloa väljastamisest keeldumiseks. Samuti ei olnud mittetulundusühing rahul detailplaneeringuga, mis Loodusvõlu sõnul ei võtnud piisavalt arvesse tehase keskkonnamõju.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid