„Haruldasi muldmetalle sisaldavad magnetid on võtmekomponendiks taastuvenergia tehnoloogias, elektrisõidukites, andmekandjates, olmeelektroonikas, meditsiiniseadmetes ja robootikas. Kuna kogu maailmas tuleb üle minna süsinikneutraalsele majandusele, siis prognoositakse selliste magnetite nõudluse tugevat kasvu. Täna ei eksisteeri Euroopa Liidus veel jätkusuutlikku magnetite tarneahelat suurema nõudluse toetamiseks, samuti puudub täna võimalus taaskasutada juba kasutatud magneteid. Neo Performance Materials loob oma tehasega Euroopas unikaalse võimekuse ja tugevdab sellega tarneahelate kindlust ja ka meie majandust,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

„Neo Performance Materials on hea näide Ida-Virumaale oodatavatest tulevikukindlatest investeeringutest. Loodan, et see esimene pääsuke on inspiratsiooniks ka teistele ettevõtetele nii piirkonnast kui rahvusvaheliselt, kes on kaalumas õiglase ülemineku meetmetes osalemist. Samuti näitab see kohalikele peredele ja piirkonna noortele, et nende tulevik Ida-Virumaal saab minna tõusujoones,“ sõnas riigihalduse minister Riina Solman.

„Meie meeskond usub Ida-Virumaa ja Narva linna kõrgesse potentsiaali – peame selle investeeringu võtmepartneriteks kõiki kohalikke sidusrühmi ning ootame tehase rajamist pikisilmi. Täiendades meie olemasolevat tegevust NPM Silmetis – mis on ainus praegu kaubanduslikult töötav tööstusliku mastaabiga haruldaste muldmetallide eraldusrajatis Euroopas –, arendame nüüd esimest omataolist haruldaste muldmetallide püsimagnetite tehast, mis saab oluliseks osaks elektrisõidukite ja tuulegeneraatorite tarneahelates Euroopa Liidus ja Põhja-Ameerikas,“ ütles Neo Performance Materialsi president Constantine Karayannopoulos.

Tehase ehitamine aitab ellu viia rohepoliitilisi kokkuleppeid ja loob piirkonda uusi kõrgepalgalisi töökohti. Tehases toodetud magnetid leiavad kasutust elektrisõidukites, tuuleenergia generaatorites ja teistes rohetehnoloogiates.

„Neo Performance Materialsi investeeringud aitavad Ida-Virumaa regiooni luua väga suure hulga uusi kõrge lisandväärtusega töökohti ning viia senise Silmeti toodangu väärtusahelas olulise astme võrra kõrgemale tasemele. Tegemist on Ida-Virumaa regioonile olulise arengutõuke andjaga, mille ümber on selle tulemusena võimalik ehitada veelgi keerukamate ja kallimate toodetega innovaatiliste ettevõtete ökosüsteemi,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juht Lauri Lugna.

Õiglase ülemineku fondi Ida-Virumaa meede on suunatud suuremahuliste ja kliimaneutraalsuse põhimõtetest lähtuvate investeeringute elluviimiseks, mis aitavad mitmekesistada Ida-Virumaa majandust, arendada uut kõrge lisandväärtusega tootmist ning luua seeläbi maakonda uusi töökohti ja väärtusahelaid.

Toetusmeetme kavandatud kogueelarve on 153 miljonit eurot, millest toetatakse perioodil 2022–2026 eeldatavalt vähemalt 20 suurprojekti elluviimist ja vähemalt 1000 uue töökoha loomist Ida-Virumaal. Toetuse maksimaalne summa sõltub projekti kogumahust, tegevustest ja kavandatud tulemustest ning jääb reeglina vahemikku 500 000 eurot kuni 19 miljonit eurot.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa liidu loodud rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 energia- ja kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega.