„See energiakriis on teravalt kätte näidanud tagajärjed taastuvenergiaallikate rajamise ja rohepöördega venitamisel. Seetõttu on vajalik kiires tempos lisada uusi tootmisvõimsusi, mis toovad nii energia varustuskindluse ja -sõltumatuse kui ka mõistliku elektrihinna. Just tuuleenergia võimsuste rajamine nii maale kui merele annab meile selle tulemuse kõige kiiremini. Eestil on väga head tuuleolud ja seda loodusressurssi tuleb maksimaalselt ära kasutada,“ sõnas Utilitas kontserni juht Priit Koit.

Tuuleparki paigaldatakse üheksa Vestase V150 tüüpi tuulikut, mis on Eestis seni paigaldatud tuulikutest kõige modernsemad ja efektiivsemad. Ühe tuulegeneraatori võimsus on 4,3 MW. „Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on tuulikute tehnoloogia väga kiiresti edasi arenenud. Tänu võimsamatele tuulikutele saab praegu vähemate tuulikutega toota palju rohkem energiat,“ selgitas Koit.

„Saarde tuulepark on algus kaasaegsete taastuvenergiavõimsuste rajamisele Eestis ning Utilitas on arendajana olnud sihikindel ja omajagu kannatlik riigiga asjaajamisel. Et kohalikku, taskukohast ja väiksema keskkonnamõjuga elektrit rohkem toota, tuleb riigil teha strateegilised valikud, kiirendada menetlusi ja võrguliitumisi. Eesmärk on seatud: toota 2030. aastal vähemalt sama palju taastuvelektrit kui on Eesti aastane tarbimine. Eesmärgi täitmiseks algatasime ka vajalikud seadusemuudatused,“ ütles Saarde tuulepargi nurgakivi panemisel osalenud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Eesti suurim tuulepark

Üheksa tuulikuga Saarde tuulepargi koguvõimsus on 39 MW ning planeeritav aastane toodang on 135 GWh, mis teeb sellest Eesti suurima toodanguga tuulepargi. Tuulepargi toodang katab üle 40 000 ehk enam kui kogu Pärnu maakonna majapidamiste aastase elektritarbimise vajaduse.

Tuulikute paigaldamine algab plaanide kohaselt 2023. aasta kevadel ja elektrit hakkab tuulepark tootma 2023. aasta suvel. Tuulikud paigaldatakse Saarde valla kaguossa, Kilingi-Nõmmest on lähim tuulik üle 10 km ja Tihemetsa alevikust üle 5 km kaugusel.

Tuulepargi ehitustöid teostavad Nordecon Betoon, Verston ja Connecto ning Elering rajab tuulepargile uue alajaama. Töödeks kaasatakse mitmeid kohalikke alltöövõtjaid ja tarnijaid. Utilitas investeerib Saarde tuulepargi rajamisse üle 60 miljoni euro. Kontsernile kuulub kaks tuuleparki Lätis koguvõimsusega 79 MW ning ettevõte arendab uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.