Seni said Saaremaa ja Hiiumaa kogu võrgupõhise elektritoite Muhu saart läbivatelt õhuliinidelt, mis paiknesid ühistel mastidel. Liinide viimine eraldi mastidele vähendab riski, kus ühe masti purunemine võiks kaasa tuua kogu Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustuse katkemise.

Uus liinilõik algab Oina külast ja kulgeb Linnuse külani Muhu saare lääneosas. 37 mastiga ja 9,2 kilomeetri pikkune liinilõik paikneb umbes 15 meetri kaugusel olemasolevast liinist. Liinilõigu ehituseks kulus 27 kilomeetrit 242-ruutmillimeetrise ristlõikega juhet.

Liinilõigu ehitus maksis pea 1,5 miljonit ja tööd teostas AS Connecto Eesti. Projekti elluviimiseks sõlmis Elering maakasutuskokkuleppe ligi 60 kinnistu omanikuga Muhu saarel.

Äsja pingestatud liinilõik on järjekordne samm suursaarte varustuskindluse parandamise programmis. Suurematest projektidest on praegu käimas veel Sikassaare alajaama uuendamine Kuressaare servas.

Selle kümnendi keskel on plaanis eraldi mastidele viia ka Leisi-Sikassaare ja Valjala-Sikassaare õhuliinid Saaremaal, mis praegu paiknevad ligi 14 kilomeetri ulatuses ühistel mastidel. Selle muudatuse järel oleksid kõik Eleringi hallatava ülekandevõrgu õhuliinid Muhumaal ja Saaremaal üksteisest eraldatud ehk mandrilt kuni Sikassaare alajaamani kulgeks kaks teineteisest sõltumatut toiteahelat.