Maksimaalne võlakirjade arv on 220, nimiväärtusega 10 000 eurot. Planeeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Juhatus on volitatud võlakirjade tingimusi muutma.

Lunastamistähtaeg on plaani järgi mitte hiljem kui 13.12.2024.

Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse Kodulahe Kvartali arendusprojektide finantseerimiseks.