Minister Sikkut ütles, et teedeehitus ei pea olema ühiskonna vedur. Ta soovis sektorile saada 830 miljonit lisaraha, kuid suutis saada 3 miljonit. Ta ei ole nõus, et tulemust teedeehituses peaks mõõtma kilomeetrites ja neljarealisuses.

„Teie roll on tähtsam. Teie töö tulemusel võib-olla kolivad inimesed maale ja ettevõtted teevad neljarealise maantee äärde oma äri. See juhtub, aga see ei ole maksimum. Teedevõrk on vältimatult vajalik. Te olete võimaldajad ja see on palju tähtsam rolli kui eestvedamine.“

Sikkut ütles, et tema on suuresti jalakäija ning kirjeldas, kuidas ta on oma lapse kõrval jooksnud, kui see tõuksiga sõidab. Ta on näinud, kui kehvad ja ohtlikud teed selle jaoks tihti on. „Tee olgu tark ja ohutu. Digitaalne on vaja siduda liikuvusega. Olgu vähem kilomeetreid, aga targad teed. Et te sellises olukorras, kus raha eriti ei ole, visioonikonverentsi peate, näitab teie tugevust,“ ütles minister Sikkut.