Majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali sõnul saavad energiasõjas pihta ka kohalikud omavalitsused ja nende asutused. „Universaalteenus annab meelerahu, võimaluse keskenduda oma põhitegevusele. Seetõttu lisame kodutarbijate ja mikro ning väikeettevõtjatele elektri universaalteenuse tarbijate nimekirja valdade ja linnade ametiasutused ning valdade ja linnade ametiasutuste hallatavad asutused. Nii tekib täna majanduskomisjoni algatatud eelnõuga näiteks lasteaedadel, koolidel, raamatukogudel, spordibaasidel, hoolde- ja turvakodudel võimalus kasutada universaalteenust, mille hinna määrab sõltumatu regulaator konkurentsiamet,“ selgitas esimees.

Majanduskomisjoni aseesimees Rene Kokk sõnas, et universaalteenusena pakutav elekter peab olema kättesaadav ilma trahvita. „Kui asutus tahab universaalteenusele üle minna, peab ta lõpetama olemasoleva elektrienergia ostmise hankelepingu enne tähtaega ja tal võib tekkida kohustus maksta leppetrahvi. Tuleb leida võimalus jätta lepingu lõpetajad leppetrahviga karistamata,“ märkis Kokk.

Kui valla ja linna ametiasutused saavad osta elektrienergiat universaalteenuse hinnaga piiramatult 2026. aasta 30. aprillini, siis nende hallatavatel asutustel on mahupiirang aastas kuni ühe gigavatt-tunni ulatuses. Universaalteenuse kasutamiseks tuleb asutusel sõlmida uus hankeleping universaalteenuse müüjaga. Olemasoleva lepingu ennetähtaegse lõpetamise puhul tuleb vajadusel tasuda lepingu sõlmides kokku lepitud leppetrahv. Kohalike omavalitsuste tarbimise maht on eeldatavalt 0,4 tervavatt-tundi aastas. Lisades see kodutarbijate tarbimise mahule, milleks on kaks tervavatt-tundi, ning mikro- ja väikeettevõtjate tarbimise mahule, milleks on 1,87 tervavatt-tundi, siis tuleb aastaseks tarbimise mahuks kokku 4,27 tervavatt-tundi. Sellise mahuga suudab Eesti Energia hinnanguliselt tagada tõhusamate tootmisseadmetega universaalteenuse pakkumise ilma ebatõhusamaid kasutamata, mis tõstaks äritarbijate hinda.
Majanduskomisjon otsustas saata elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE). Riigikogu täiskogule esimesele lugemisele 14. novembril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.